Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit 224 000 kronor i en donation från Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, för att säkerställa att uppdraget följs ur ett lagligt och ett etiskt perspektiv så att djurvälfärden inte kompromissas i onödan.

Resultaten kommer att ha praktisk betydelse för nämnderna och övriga nyckelaktörer såsom djurskyddsorganen, djurhusens veterinärer, Jordbruksverket och Sveriges 3Rcenter – 3R: replace (ersätta djur), reduce (minska antalet djur), refine (förfina metoder). Genom att minska risken för att djur utsätts för onödigt lidande och även säkerställa att uppdraget efterlevs, kan allmänhetens förtroende och tillit öka.

Pilotprojektet kommer att pågå under sex månader och fungera som bas för fortsatt forskning inom samma område. Arbetet kommer att redovisas både muntligt för nyckelaktörerna och i skrift.

– Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, ordförande på Svenska Djurskyddsföreningen.

– SLU och dess forskare är oerhört glada för detta samarbete och mycket tacksamma för Svenska Djurskyddsföreningens betydelsefulla donationer, säger Christine Jakobsson, ansvarig för fundraising vid SLU.

Kontaktinformation:

Helena Röcklinsberg, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Tel 018-67 16 10
helena.rocklinsberg@slu.se

Christine Jakobsson, donationer, SLU
Tel 018-67 16 82
Christine.jakobsson@slu.se

Johan Beck-Friis, generalsekreterare, Svenska Djurskyddsföreningen
Tel 08-783 03 68
johan@djurskydd.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Mikael Jansson

Mikael Jansson

Presskontakt Mediakontakter