Gå direkt till innehåll
Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket.
Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket.

Pressmeddelande -

Elevers forskning får kungligt stöd

I höst kommer skolelever att hjälpa forskare att studera biologisk mångfald, höstlöv och klimatförändringens effekter. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som bjuder in till Höstförsöket, där elever och deras lärare får delta i riktig forskning. Eleverna kommer att dokumentera förändringen av höstlövens färger och räkna insekter på ekar.

I det svenska miljöarbetet är två viktiga mål att bevara den biologiska mångfalden och begränsa klimatförändringens påverkan. Därför pågår också mycket forskning kring dessa ämnen. Nu har forskare vid Stockholms universitet och SLU utvecklat ett forskningsprojekt där man vill ta hjälp av skolelever. Och nyligen fick de stöd av H.M. Kung Carl XVI Gustav för detta forskningsprojekt.

– Tack vare kungens stöd och alla elever och lärare som anmäler sig till Höstförsöket kan vi få in data från många olika platser på ett sätt som vi aldrig hade klarat själva, berättar Ayco Tack, forskare vid Stockholms universitet. Vår del i Höstförsöket handlar om ekens biologiska mångfald och vi vill veta vilka insekter som finns på ekar under hösten och hur detta varierar i olika delar av landet.

Forskarna vill också veta när träden får höstlöv. En av de tydligaste effekterna av klimatförändringen är att växtsäsongen och årstiderna förändras. Under de senaste decennierna har vårtecknen tidigarelagts med mellan en och två veckor. Det finns dock mycket mindre forskningsdata för hösten och förändringen verkar inte lika förutsägbar för olika arter som på våren.

– Olika träd får höstlöv vid olika tidpunkter och dessa skillnader tror vi kan påverka de småkryp som lever på trädet, säger Adam Ekholm, doktorand vid SLU och en i forskningsteamet bakom Höstförsöket.

En förändrad växtsäsong spelar stor roll för många, både i samhället och i naturen. Pollenallergiker får symptom tidigare på året och biodlare undrar över hur samspelet mellan växter och honungsbin förändras. I framtiden kan skogsägare behöva ta ställning till om man ska byta vilka träd man planterar och renägare kan behöva anpassa sin skötsel till förändrade lövspricknings- och snösmältningstider.

– Frågan om hur en förändrad växtsäsong påverkar samspel mellan arter och den biologiska mångfalden är en het fråga och vi är mycket glada att kunna engagera skolelever i denna forskning, säger Kjell Bolmgren, projektledare för Höstförsöket.

Höstförsöket genomförs under höstlövsperioden, som börjar redan i augusti i nordligaste Sverige och slutar vid månadsskiftet oktober-november i landets sydligaste delar. Klasser på alla stadier är välkomna att anmäla sig på Höstförsökets hemsida.

* * * * * * * * * *

Höstförsöket är en del av Naturens kalender och Höstförsökets hemsida finns på:

www.naturenskalender.se/hf16.php

Naturens kalender och Höstförsöket finns också på sociala medier: #höstförsöket #naturenskalender #ekensmångfald

* * * * * * * * * *

För mer information om Naturens kalender och Höstförsöket:

Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket

tel 0730-670365

kjell.bolmgren@slu.se

Bildtexter:

– Frågan om hur en förändrad växtsäsong påverkar samspel mellan arter och den biologiska mångfalden är en het fråga, sager Kjell Bolmgren, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket. (Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU)

Höstförsöket handlar bl a om ekens biologiska mångfald och vi vill veta vilka insekter som finns på ekar under hösten och hur detta varierar i olika delar av landet, sager Ayco Tack, forskare vid Stockholms universitet. (Foto: Niklas Björling)

I höst kommer skolelever att hjälpa forskare att studera bl a höstlöv och klimatförändringens effekter. Det är SLU  som bjuder in till Höstförsöket, där elever och deras lärare får delta i riktig forskning. Eleverna kommer att dokumentera förändringen av höstlövens färger. (Foto: Kerstin Jonsson-Azote)

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.