Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Har jordbruksforskning lönat sig?

Mellan sex och tio procent av produktionsökningen i det svenska jordbruket från slutet av Andra världskriget och fram till 1987 kan förklaras av produktionsinriktad jordbruksforskning. Det visar en studie av professor em. Ulf Renborg, institutionen för ekonomi vid SLU Uppsala. Resultaten presenteras och diskuteras 24 maj på SLU i Ultuna, Uppsala.

Under perioden 1945-1985 gick svenskt jordbruk igenom en mycket kraftfull strukturförändring. Jordbruksproduktionen nära fördubblades samtidigt som markareal, arbetsinsats och antalet kor minskade starkt. Bakom detta låg, nya lönsamma jobb i industrin, traktorer i stället för hästar och ökade avkastningar av grödor och djur. Samtidigt användes alltmer handelsgödsel, bekämpnings­medel och kraftfoder.

En nu aktuell studie av professor em. Ulf Renborg har analyserat hur den totala produktionen i jordbruket kan förklaras av de produktionsmedel som sätts in. Strukturförändringarna i näringen har beaktats genom att insatser och produktion anges per företag. En vädervariabel och samhällets insatser av jordbruksforskning och rådgivning finns också med.

För den studerade perioden, 1944/45 – 1986/87, kan man räkna med att jordbruksforskningen hade målet att främja en ökad produktion i jordbruket.

Resultat i korthet:

  • Produktivitetsinriktad jordbruksforskning står för mellan sex och tio procent av produktionsökningen i jordbruket i genomsnitt under perioden.
  • Av övriga produktionsinsatser svarar företagens arealökning för den huvudsakliga återstående effekten.
  • 1 mnkr insatt i nämnda jordbruksforskning gav mellan 7 och 12 mnkr i produktionsvärde under perioden.
  • Den positiva effekten får man först efter 16 – 18 år. Detta ger en förräntning av 13 – 17 procent i genomsnitt årligen under perioden.

Dagens forskning vid SLU är däremot uppbyggd för att främja dubbla mål: ökad produktivitet och ökade miljöhänsyn. Studien kan ändå användas även för en översiktlig analys av den nuvarande inriktningen hos forskningen.

Välkommen att ta del av presentationen av rapporten samt en efterföljande diskussion kring dagens jordbruksforskning vid SLU!

Tid: måndag 24 maj kl 15:45 – 17:00

Plats: Sal O, Undervisningshuset, Ultuna, SLU Uppsala

Läs rapporten här:

http://publikationer.slu.se/Filer/Rapport166.pdf

Kontaktperson: Professor em. Ulf Renborg, tel. 018-32 47 94, 070-397 78 97

Presskontakt: Mikael Propst, tel. 018-67 22 04, 070-371 03 53

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.