Gå direkt till innehåll
Lika välväxta grisar med mindre protein

Pressmeddelande -

Lika välväxta grisar med mindre protein

Magdalena Høøk Presto har i sitt doktorsarbete om ekologisk grisproduktion undersökt hur mängden protein i fodret samt utomhusvistelse och tillgång till grovfoder inverkar på grisarnas produktion och välfärd.

För att grisarna ska få i sig tillräcklig mängd av viktiga aminosyror är proteinhalten ofta hög i ekologiska foder. Detta är inte bra för miljön, eftersom det läcker ut kväve via gödseln. Om man kunde sänka fodrets innehåll av aminosyror utan att få negativa effekter på tillväxten skulle det vara lättare att göra ekologiskt foder med fodermedel odlade på gården.

När grisarna i försöket fick fri mängd foder med lägre innehåll av aminosyror än vad som rekommenderas, visade det sig att de växte lika bra som djur med fri tillgång till foder med normal proteinhalt. Det var också lika mycket kött i slaktkropparna.

Alternativa fodermedel, som vitblommig åkerböna, raps- och linfrökaka, hade näringsvärden jämförbara med traditionella proteinfodermedel, som t.ex. soja och ärtor. Dessa fodermedel kan därför användas i ekologiska foderblandningar.

Magdalena Høøk Presto undersökte också hur grisar beter sig när de får vistas ute och äta grovfoder, t.ex. färskt eller konserverat gräs och halm. Fri tillgång till grovfoder ger utegrisarna näring, stimulans och sysselsättning så att de kan bete sig naturligt. Studierna visade att när utegrisen utforskar sin omgivning, bökar mer och äter under längre tid blir det mindre stress och färre aggressioner mellan grisarna.

----------------------------------

Husdjursagronom Magdalena Høøk Presto, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar sin avhandling med titeln "Organic Pig Meat Production - Nutrient Supply, Behaviour and Health". Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

Tid: fredagen den 5 december 2008 klockan 9.15

Plats: Sal FU 26, HVC, Ultuna, Uppsala

Opponent: Dr John E. Hermansen, Aarhus universitet, Danmark

Mer information

Magdalena.Presto@huv.slu.se, 018-67 20 44

Abstract och avhandlingen i sin helhet http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001890/

Institutionen för husdjurens utfodring och vård www.huv.slu.se

Centrum för uthålligt landtbruk http://www.cul.slu.se

Ekotrippen http://www.cul.slu.se/eko-trippen/

Hemort: Uppsala

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges)

Magdalena Høøk Presto. Foto: Anna Wallenbeck

http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MagdalenaHPresto/MagdalenaHPresto.jpg

Grisar som får vistas ute och söka föda, böka och utforska sin omgivning är mindre aggressiva än innegrisar. Foto: Magdalena Høøk Presto

http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/MagdalenaHPresto/utegrisflock.jpg

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.