Gå direkt till innehåll
Mikrober frodas även i tjälad mark

Pressmeddelande -

Mikrober frodas även i tjälad mark

Det bildas mer växthusgaser i marken under vintern än man tidigare trott. Även i tjälad mark finns nämligen mikroorganismer som både växer och bildar koldioxid. Det visar Stina Harrysson Drotz i en avhandling från SLU.

I nordliga skogsekosystem finns det stora mängder kol lagrat i marken. Omsättningen av detta kolförråd är en avgörande komponent i beräkningsmodeller som används för att beskriva effekter av framtida klimatförändringar. Stina Harrysson Drotz har i sitt doktorsarbete undersökt omsättningen av kolförrådet under vintern, i tjälad skogsmark. Detta är ett forskningsområde där resultaten hittills varit motstridiga.

Stina Harrysson Drotz visar nu att mikroorganismer i marken fortsätter att bryta ned organiskt material i marken även när det blir minusgrader, vilket innebär att bildningen av växthusgasen koldioxid fortsätter under vintern. Om mikroorganismer ska kunna vara aktiva under vintern måste det finnas ofruset vatten i den tjälade marken. Stina Harrysson Drotz visar att mängden ofruset vatten i den tjälade marken styr mikroorganismernas aktivitet och hur mycket koldioxid som kan frigöras från marken under vintern. Mängden ofruset vatten varierar från jord till jord, bland annat beroende på hur mycket av olika ämnen som finns lösta i markvätskan och på jordens porstorleksfördelning.

När hon undersökte mikrobernas aktivitet vid temperaturer mellan -9 och +9 °C fanns det ingen tröskel där aktiviteten upphörde. Kolomsättningen gick bara lite långsammare vid lägre temperaturer. Detta innebär att modeller som används för att beskriva effekter av klimatförändringar kan behöva göras om.

Resultat från vissa tidigare studier har tolkats som att tillväxten av mikroorganismer är försumbar vid minusgrader, men Stina Harrysson Drotz visar alltså att det inte alls är så. Hon visar samtidigt att mikroorganismer behöver anpassa vissa cellstrukturer så att de fungerar vid minusgrader. Mikroorganismer som inte hunnit anpassa sig kan alltså vara en förklaring till missvisande tidigare forskningsresultat.

-------------------------------

Civilingenjör Stina Harrysson Drotz, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, försvarar sin avhandling Biogeochemical processes in frozen soils – Unfrozen water in frozen soils and factors regulating C mineralization at low temperatures.

Tid: Onsdag den 12 maj 2010, kl 10.00
Plats: Sal Björken, SLU, Umeå
Opponent: Docent Paul D. Brooks, University of Arizona, Tucson, USA

Mer information: Stina Harrysson Drotz, tel. 090-786 86 14, stina.harrysson@sek.slu.se

http://www.seksko.se/

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002270/

Pressbilder (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges):

1) Stina Harrysson Drotz. Foto: Gustav Egnell
2) Vintervy över en boreal skog dominerad av gran. Foto: Stina Harrysson Drotz

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/page.cfm?page=102  

Ämnen

Kategorier

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.