Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 27–28 maj

Ämnena vid de öppna installationsföreläsningarna vid SLU i Umeå är skogliga med skiftande inriktning, från lingonförekomst till skogshistoria. Fredagen den 28 maj 2010 installeras nio nya professorer, med föreläsningar den 27 och 28 maj.

Vad händer kemiskt med smältvattnet på dess väg genom skogslandskapet och hur kan vi öka utbytet från skogen genom skogsgödsling? Det tar Hjalmar Laudon upp i sin föreläsning. Intensivt skogsbruk med behovsanpassad gödsling är enligt Tomas Lundmark ett sätt att öka skogens tillväxt. Men skogsgödsling och kvävenedfall styr inte bara trädens tillväxt. Annika Nordin berättar hur hela vegetationstypen kan ändras med ökad kvävetillgång så att marken täcks alltmer av gräs och mindre av lingon- och blåbärsris.

Hur träprodukter kan impregneras på ett miljövänligt sätt och hur kunder väljer bland dessa, samt nya skötselmetoder för björk-, ädellöv- och blandskog är andra aspekter som tas upp under föreläsningarna (Nasko Terziev, Anders Roos och Jens Peter Skovsgaard). Skogshistoria, statistiska beräkningsmodeller och molekylärbiologisk trädforskning (Lars Östlund, Jun Yu respektive Ewa Mellerowicz) ger ökad bredd i programmet.

Varmt välkomna till föreläsningarna! Ingen föranmälan behövs. 

När: Torsdag-fredag 27–28 maj 2010

Var: P-O Bäckströms sal (aulan), Skogsmarksgränd, SLU, Umeå 

Kort om professorerna och deras forskning (inklusive pressfoton) (webbsida)

  • Vattnets färd genom skogslandskapet (Hjalmar Laudon)
  • Skogens roll i klimatarbetet (Tomas Lundmark)
  • Träd för våra barn (Ewa Mellerowicz)
  • Kväve styr skogens markvegetation (Annika Nordin)
  • Känsla för trä (Anders Roos)
  • En ny framtid för skog och skogsskötsel i Sverige (Jens Peter Skovsgaard)
  • Utveckling av teknologi för bättre träprodukter (Nasko Terziev)
  • Utveckling och tillämpning av tidsrumsliga modeller (Jun Yu)
  • Skogen har också en historia (Lars Östlund) 

Presentationer - Professorsinstallationer 2010 (pdf) 

Frågor om arrangemangen

Gunilla.Angemo@adm.slu.se, 018-67 18 18, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU, Ulla.Marklund@adm.slu.se, SLU i Umeå 

Presskontakt

Susanne.Sjoberg@adm.slu.se, 090-786 82 11, 070-602 42 81

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.