Gå direkt till innehåll
Knubbsäl i Bohuslän. Foto: Karl Lundström, SLU
Knubbsäl i Bohuslän. Foto: Karl Lundström, SLU

Pressmeddelande -

Sälsafari lockar 25 000 besökare om året

Det finns idag goda chanser att få se en säl för den som rör sig längs den svenska kusten, något som ett femtiotal företag har tagit fasta på genom att erbjuda sälsafarier för turister. I en ny forskningsrapport från AgriFood Economics Centre vid SLU har företagen för första gången kartlagts.

– Sälsafarier arrangeras framför allt av mindre företag hos vilka sälen är ett av många erbjudanden. Andra verksamheter är till exempel fisketurism och guidade skärgårdsturer, säger Staffan Waldo som är en av forskarna bakom rapporten.

Sälturism erbjuds längs hela den svenska kusten, men flest företag finns längs västkusten där man framför allt kan se knubbsäl. I Östersjön är gråsäl den vanligast förekommande arten. Totalt hade näringen runt 25 000 besökare 2017 varav 8 000 utländska turister. Omsättningen för sälsafari var runt 10 miljoner kronor.

– Det är en liten näring, menar Staffan Waldo, men de företag som är aktiva planerar att fortsätta sin verksamhet och är överlag nöjda med den sälstam som finns idag.

Resultaten bygger på en enkätstudie som skickats till företagen i branschen under våren 2019.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

Kontaktperson

Staffan Waldo, FD, utredare
AgriFood Economics Centre/Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Sveriges lantbruksuniversitet

staffan.waldo@slu.se, 046-222 07 92
https://www.agrifood.se/staffDetail.aspx?fKeyID=12

Rapporten

Ebba Alteg & Staffan Waldo. Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring. AgriFood Economics Centre. Policy Brief Nummer•2019:10
https://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1959

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Knubbsäl i Bohuslän. Foto: Karl Lundström, SLU

Ämnen

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.