Gå direkt till innehåll
SLU satsar på biobaserade material och bränslen. Nedan till höger syns cellväggar hos gran samt cellväggarnas yttre struktur. Preparaten har delignifierats (saknar lignin), och avbildats med svepelektronmikroskop.
SLU satsar på biobaserade material och bränslen. Nedan till höger syns cellväggar hos gran samt cellväggarnas yttre struktur. Preparaten har delignifierats (saknar lignin), och avbildats med svepelektronmikroskop.

Pressmeddelande -

SLU blir partner i Treesearch

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är nu partner i Treesearch, som är en plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara med syftet att främja samverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut.

– SLU är Sveriges största aktör inom skoglig forskning och vi är ledande inom området skogsbruk och vidareförädling av skogsråvara. Därför är det naturligt att vi ska vara med i denna stora satsning inom skogsmaterialforskning, säger Göran Ståhl, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom nya material från skogen. Tillsammans med akademi, industri, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för nya innovationer från skogen.

Treesearch stödjer forskning och kompetensutveckling genom att bland annat satsa på samverkan mellan akademi och industri, göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig och bedriva utbildning på forskarnivå.

Forskningen inom Treesearch är indelad i fyra temaområden: Ved och vedkomponenter – struktur och modifiering; Bioraffinaderi för material; Formningsmetoder för nya material; Nya material – materialdesign och egenskaper. SLU är verksamt inom alla dessa områden.

– SLU är en viktig länk mellan skoglig och skogsindustriell forskning och utveckling. Med SLU:s medverkan breddas kunskapsbasen i Treesearch, särskilt kring de tidiga leden i värdekedjan, säger Daniel Söderberg, föreståndare i Treesearch.

SLU:s forskning omfattar hela värdekedjan från jord- och skogsbrukets primärproduktion till framtagandet av nya, biobaserade material och bränslen. År 2017 startade SLU initiativet Biobaserade material och bränslen för att samordna och stärka forskningen inom området och för att SLU ska bli en självklar samarbetspartner.

SLU:s forskning kring biobaserade material och bränslen spänner över alla fakulteter. Initiativets arbete drivs av en ledningsgrupp som består av forskningsledare från de fyra fakulteterna. Mats Sandgren från institutionen för molekylära vetenskaper leder ledningsgruppen och Kristine Koch vid samma institution är programsekreterare.

– Idag har vi mer än 60 projekt kring biobaserade material och bränslen, och ungefär 25 forskargrupper är involverade, säger Mats Sandgren.

Mer information

Kontaktperson vid SLU
Kristine Koch, docent
Forskningssekreterare för Biobaserade material och bränslen
kristine.koch@slu.se, 018-67 20 69

Mer om Treesearch
http://www.treesearch.se/

Mer om SLU:s initiativ Biobaserade material och bränslen

https://www.slu.se/biobaserat

SLU satsar på forskning om biobaserade material och bränslen. Nedan till höger syns cellväggar hos gran samt cellväggarnas yttre struktur. Preparaten har delignifierats (saknar lignin), vilket gör att strukturen framträder tydligt, och avbildats med svepelektronmikroskop.

Ämnen

Presskontakt

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.