Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLU koordinerar EU:s uppdrag för omställning till en hållbar livsmedelsproduktion

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk. EU har som mål att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket inte är en liten uppgift. Detta ställer stora krav på omställning där produktions- och leveranskedjor genomgår radikala förändringar för att bli mer hållbara.

PATHWAYS, ett projekt för forskning och innovation inom Horizon 2020, har fått 9 miljoner euro. Projektet kommer att bidra till EU:s ”Farm-to-Fork-strategi”, genom att utforma övergångar som tillgodoser kraven på tillhandahållande av säkra, näringsrika och prisvärda djurbaserade livsmedel, samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och främjar hållbarheten för den europeiska boskapssektorn.

PATHWAYS, samordnas av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som kommer koordinera arbetet mellan projektets partner. Vid SLU sker forskning inom djurskydd och biologisk mångfald med att definiera indikatorer för bedömning av djurens välbefinnande för att identifiera de viktigaste frågorna inom djurskydd och biologisk mångfald i EU:s djurproduktionssystem och möjliggöra en holistisk hållbarhetsbedömning.

”Det är uppenbart att en omställning av boskapssystemet krävs på alla nivåer för att vi skall klara planetmålen och samtidigt klara behoven som uppstår med en växande befolkning. Projektet kommer att stödja denna övergång genom att demonstrera bästa praxis och tillhandahålla smarta verktyg och mätvärden. Vi samlar ledande experter, forskning och innovation inom livsmedelssystem för att ta fram tidiga och effektiva rekommendationer”

Professor Harry Blokhuis och Dr Laurence Smith, SLU

Projektet kommer att pågå i fem år (2021-2026), med 28 partner från 12 länder, inklusive universitet, forskningsinstitut, frivilligorganisationer, tankesmedjor, små och medelstora företag, branschorganisationer och multinationella medborgare - mobilisera intressenter i varje steg i livsmedelskedjan.

Kontakt

Harry Blokhuis, Professor

Sveriges Lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Tfn; +46 70 24 64 255

Harry.blokhuis@slu.se

Laurence Smith, Forskare
Sveriges Lantbruksuniversitet

Institutionen för biosystem och teknologi

laurence.g.smith@slu.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.