Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​SLU kraftsamlar inom frukt- och bärområdet i Alnarp

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kommer att utveckla verksamheten inom frukt- och bärområdet vid SLUs campus i Alnarp. Den verksamhet med frukt- och bärförädling som i dag bedrivs i Balsgård i Kristianstads kommun kommer genom ett inriktningsbeslut successivt överföras till Alnarp. Berörd personal, tre personer, kommer att erbjudas arbete i Alnarp. Överflyttningen av växtmaterial beräknas pågå under en femårsperiod. Förändringen är en del i en satsning på att förstärka och utveckla verksamhetsområde hortikultur.

– Verksamheters förutsättningar förändras över tid Det ställer krav på både nya prioriteringar och effektivisering av verksamheten. En kraftsamling av resurspersoner och infrastrukturfunktioner i Alnarp ökar möjligheterna att ta till vara samordningsfördelar med andra delar av fakultetens verksamhet inom växtförädling, forskning och utbildning inom frukt och bär, säger Håkan Schroeder, dekan för ansvarig fakultet i en kommentar till flyttbeslutet.

– Vi ser ett ökande intresse för nya sorter, odling och användning av frukt och bär både inom utbildning och i samarbeten med näringslivet. Kraftsamlingen skapar bättre möjligheter att säkerställa kvalitet och långsiktighet inom prioriterade inriktningar vilket är viktigt både för verksamhetens resultat och medarbetarnas arbetsmiljö. Förändringen kommer att genomföras under en relativt lång tidsperiod med hänsyn till medarbetare och förutsättningar för hantering av växtmaterial, säger Anders Carlsson, prefekt vid Institutionen för växtförädling som ansvarar för verksamheten i Balsgård.

Förhandlingar pågår nu med de fackliga organisationerna.

Kontakt:

Håkan Schroeder, dekan LTV-fakulteten
hakan.schroeder@slu.se, tel 040-41 51 33, 070-317 69 53

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.