Gå direkt till innehåll
SLU-student studerar eko-stad i USA

Pressmeddelande -

SLU-student studerar eko-stad i USA

Sebastian Röstberg ska studera miljöövervakning i USA. Foto: privat

Fem utvalda svenska studenter åker till USA andra halvan av april. Resan ingår i ett samarbete inom miljö och förnyelsebar energi. Sebastian Röstberg, som läser masterutbildningen Environmental monitoring and assessment vid SLU Umeå, reser till eko-staden Portsmouth, norr om Boston.

Inititativet till utbytet kommer från The Swedish American Green Alliance (SAGA). Det är ett partnerskap mellan USA och Sverige för att främja samarbete inom miljö och förnyelsebar energi. Genom programmet Research on Environmental Action and Clean Tech in U.S. Cities utlyste SAGA möjligheten för studenter från hela Sverige att skicka in ansökningar om att studera hur amerikanska städer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Många universitetsstuderande anmälde intresse, men bara fem valdes ut att delta. Varje student får resa till en specifik stad. Akademiska och personliga kvaliteter vägde tungt i urvalet, liksom att studenterna geografiskt ska företräda Sverige som helhet. Tanken är att resan ska vara till nytta för deras fortsatta studier, samtidigt som erfarenhetsutbytet mellan amerikanska och svenska kommuner ska stärkas inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Resa och uppehälle bekostas av den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Sebastian Röstberg är 23 år och bördig från Mellerud i Dalsland. Han blir klar nästa år med sin masterutbildning vid SLU. Han har tidigare läst tre år miljövetenskap vid Linköpings universitet.

– Resan är klockren, sjukt bra. Jag har sedan tidigare ett intresse av att resa till USA, mor är från det landet.

– Jag vill studera miljöövervakning. En idé skulle kunna vara att i en interaktiv karta samla in data för miljökonsekvensbeskrivningar. Man ska kunna se alla projekt och var de är i staden.

När Sebastian Röstberg och de andra studenterna kommer tillbaka ska de presentera sina resultat vid ett kommunseminarium. De kommer även att skriva en rapport om sina erfarenheter.

Kontakt:
Sebastian Röstberg, tel 070- 495 81 32, e-post: snro0001@stud.slu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterat material