Skip to main content

Yrkesnämnd för naturturism bildad

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 09:01 CET

Bildarna av Naturturismens yrkesnämnd

Naturen är för många turister som en betydande anledning att resa till Sverige. Naturturismen är en växande bransch och det finns ett behov av fler verksamma aktörer. Skolverket har nyligen fått i uppdrag att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. För att näringen ska kunna stötta en sådan inriktning bildades nyligen Naturturismens yrkesnämnd.

Yrkesnämnden ska representera organisationer knutna till näringen och vara ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism. Genom sitt breda uppdrag kommer nämnden att fungera som ett branschråd.

I arbetet med att ta fram yrkesnämnden har flera organisationer deltagit, bl a Centrum för naturvägledning på SLU, Jägarnas Riksförbund och Naturbruksskolornas Förening, Visita och Sveriges Fiskevattenägare.

I styrelsen för Naturturismens Yrkesnämnd sitter:

  • Hushållningssällskapens förbund – Jesper Broberg (ordförande)
  • Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund – Joakim Eriksson
  • Svenska Ekoturismföreningen – Per Jiborn
  • Svenska Jägareförbundet – Ulf Sterler
  • Svenska Turistföreningen – Anna Graham
  • Sveriges Jordägareförbund – Anders Grahn
  • Sveriges Fisketurismföretagare – Lollo Englund

Kontaktperson:

Jesper.Broberg@hushallningssallskapet.se tel 070-229 98 78

BILDTEXT: Bildarna av yrkesnämnden; fr v Attilio Jaconelli (Visita), Lars Krögerström (Sveriges Fiskevattenägareförbund), Ulf Sterler (Svenska Jägareförbundet), Jesper Broberg (Hushållningssällskapens förbund), Sivert Borup (Jägarnas riksförbund), Peter Belin (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund), Anneli Gunnars (Naturbruksskolornas Förening), Maria Elinder (Naturbruksskolornas Förening), Anders Grahn (Sveriges Jordägareförbund), Anna Graham (Svenska Turistföreningen), Per Sonnvik (Centrum för naturvägledning på SLU) och Lollo Englund (Sveriges Fisketurismföretagare). (Foto: Per Sonnvik, SLU)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy