Skip to main content

Taggar

Debattartikel

​Nu är dags att kraftsamla för lärare och elever

​Nu är dags att kraftsamla för lärare och elever

Nyheter   •   Maj 20, 2020 11:47 CEST

Nu måste regeringen stärka upp för att skolor ska kunna stötta både lärare och elever i coronakrisen, skriver Åsa Fahlén och Ebba Kock.

​Statsbidragen till skolan räcker inte - måste öka varje år

​Statsbidragen till skolan räcker inte - måste öka varje år

Nyheter   •   Feb 21, 2020 14:03 CET

De ökade statsbidragen till kommunerna kommer inte räcka på långa vägar för att klara av den ekonomiska situationen i kommunerna - i Göteborg har man beslutat att spara 50 miljoner kronor på gymnasieskolan. Staten måste därför ta ett långsiktigt ansvar för att finansiera skolan, skriver bland andra Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

​Skolor lockar elever med resor och pengar

​Skolor lockar elever med resor och pengar

Nyheter   •   Jan 27, 2020 11:23 CET

Vilseledande marknadsföring hotar elevens lagstadgade rätt till kvalitativ och likvärdig utbildning. Nu måste staten vara uppmärksam och hänga med i utvecklingen.

​”Vi motsätter oss skarpt att aktivt segregera elever”

​”Vi motsätter oss skarpt att aktivt segregera elever”

Nyheter   •   Dec 05, 2019 10:53 CET

​SD:s förslag går på många sätt rakt emot skolans lagstadgade uppdrag om att arbeta för jämlikhet. Det skriver Ebba Kock, Sveriges Elevkårer, i en replik.

”Stoppa trakasserierna på yrkesprogrammen”

”Stoppa trakasserierna på yrkesprogrammen”

Nyheter   •   Nov 06, 2019 16:17 CET

Arbetsmiljön på gymnasiets yrkesprogram är ett hot mot kompetensförsörjningen. Kvinnor och elever med utländsk bakgrund utsätts för diskriminering och trakasserier, skriver Ebba Kock, Sveriges elevkårer.

​Ohållbara arbetsvillkor för gymnasielärarna

​Ohållbara arbetsvillkor för gymnasielärarna

Nyheter   •   Sep 03, 2019 09:49 CEST

Gymnasielärarnas arbetsbelastning är så tung att många upplever stressrelaterade symptom. Det går ut över kvaliteten på undervisningen och över lärares sömn och hälsa. Det är inte bara ohållbart utan fullständigt oacceptabelt, skriver Åsa Fahlén och Ebba Kock.

Vi måste se till att även killarna klarar skolan

Vi måste se till att även killarna klarar skolan

Nyheter   •   Aug 31, 2019 11:37 CEST

Skolan är enligt läroplanen skyldig att motverka könsstereotypa normer. För att kunna göra det måste rektorer sätta mål och riktlinjer, och lärare måste kompetensutvecklas.

Behåll viktiga pappret för högskoleprovet

Behåll viktiga pappret för högskoleprovet

Nyheter   •   Jun 26, 2019 14:12 CEST

​Förslaget att ta bort kontrollpappret för högskoleprovet är ett olyckligt och stressframkallande ingrepp som snarast behöver dras tillbaka, skriver Mimmi Rönnqvist, Saco studentråd, och Ebba Kock, Sveriges Elevkårer.

Lyft de unga inför EU-valet

Lyft de unga inför EU-valet

Nyheter   •   Maj 07, 2019 14:18 CEST

Färre än hälften av landets unga röstberättigade röstade i EU-valet 2014. För att lyfta valdeltagandet till årets val behövs satsningar på ungas organisering och politiska engagemang, skriver bland andra Ebba Kock, ordförande i Sveriges elevkårer.

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

Nyheter   •   Apr 18, 2019 15:01 CEST

​Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas. Staten måste kunna garantera att resurserna räcker till alla elever.

”Synen på elever är djupt oroande”

”Synen på elever är djupt oroande”

Nyheter   •   Apr 11, 2019 15:12 CEST

​De lösningar som presenteras av många av dagens debattörer och politiker för att skapa lugn och trygghet i skolan är kortsiktiga och handlar i stor utsträckning om att straffa och tysta elever. Att utgå från att alla elever i skolan är lättstötta kan få ödesdigra konsekvenser, skriver Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer.

”Ordningsomdömen är fel väg för skolan”

”Ordningsomdömen är fel väg för skolan”

Nyheter   •   Apr 03, 2019 14:25 CEST

​”Om nu ordningsomdömen införs utan avsedd effekt, så är det enda som åstadkoms att stämpla elever som bra respektive dåliga individer. Varför ska ett sådant stigma förfölja barn i många år?” undrar företrädare för Lärarförbundet och Sveriges Elevkårer.

Elever lämnas åt sitt öde – vi måste agera

Elever lämnas åt sitt öde – vi måste agera

Nyheter   •   Mar 29, 2019 14:29 CET

​Sverige bryter mot barnkonventionen när vi inte kan ge elever med erfarenhet av flykt det stöd de behöver i skolan. Därför kräver vi nu att regering och skolhuvudmän satsar på lärare, studiehandledare och elevhälsa.

"Det finns ingen tid att förlora"

"Det finns ingen tid att förlora"

Nyheter   •   Mar 01, 2019 11:53 CET

Så många som var fjärde elev antingen hoppar av gymnasiet eller lämnar utan fullständiga betyg. Ett problem som Sveriges Elevkårer lyft under en längre tid. I morse rapporterade SVT om Skolverkets projekt för att förändra situationen.

”Erbjud studie- och yrkesvägledning från mellanstadiet”

”Erbjud studie- och yrkesvägledning från mellanstadiet”

Nyheter   •   Feb 18, 2019 11:56 CET

​Stärk studie- och yrkesvägledarnas utbildning i normkritik, skriver Ebba Kock, ordförande för Sveriges elevkårer, och Leo Gerdén, ordförande för Sveriges elevråd.

"Låt inte skolan bli ett slagträ"

"Låt inte skolan bli ett slagträ"

Nyheter   •   Jan 31, 2019 11:58 CET

​Sveriges Elevkårer välkomnar en blocköverskridande överenskommelse om skolan. Nu uppmanar vi utbildningsminister Anna Ekström att ta ansvar och garantera att skolpolitiken förankras i verkligheten istället för att bli en arena för partipolitiska utspel.

Säkerställ meddelarskydd för landets elever

Säkerställ meddelarskydd för landets elever

Nyheter   •   Okt 17, 2018 13:18 CEST

​För att elever ska kunna känna sig trygga i skolan bör vi ge dem rätt att påtala kränkningar och trakasserier utan att behöva komma fram med namn, skriver Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Vi måste stärka ungas politiska engagemang

Vi måste stärka ungas politiska engagemang

Nyheter   •   Sep 28, 2018 13:21 CEST

​Unga har lågt förtroende för våra politiska partier, samtidigt som de saknar representation i politiken. Skolval är ett bra sätt att engagera unga i landets politik, men det behövs fler insatser, menar dagens debattörer.

Bjud in politiska partier till skolan

Bjud in politiska partier till skolan

Nyheter   •   Aug 20, 2018 13:31 CEST

​När gymnasieskolor stänger ute politiska partier försämrar de elevers möjligheter att ta del av sina demokratiska rättigheter på lika villkor.

Mögel i skolorna gör våra barn sjuka

Mögel i skolorna gör våra barn sjuka

Nyheter   •   Aug 20, 2018 13:29 CEST

​I dagarna börjar skolan för tiotusentals barn och unga i Sverige. Många är förväntansfulla och glada inför höstens arbete, andra vet att de snart kommer att dras med kliande ögon, luftvägsproblem och huvudvärk på grund av skolans inomhusmiljö.