Gå direkt till innehåll
Svensk edtech följer upp prinsresa till Hongkong

Pressmeddelande -

Svensk edtech följer upp prinsresa till Hongkong

I veckan reser RISE, Research Institutes of Sweden, Swedish Edtech Industry och Business Sweden till Hongkong och Shenzhen med syfte att fördjupa och utveckla ett starkt ekosystem för framgångsrik digitalisering och innovation av utbildning. Under en resa med Prins Carl Philip i december 2017 etablerade Swedish Edtech Industry relationer med beslutsfattare på flera nivåer där ett gemensamt utbyte och samarbete identifierades som önskvärt. Den femtiohövdade delegationen består av forskare från olika universitet och institut, edtechbolag, utbildningsledning från olika huvudmän samt myndighet/er. Resan samarrangeras av den svenska generalkonsulatet i Hongkong.

Hongkong och Shenzhen

Hongkong har 8 miljoner invånare och är en av de starkaste ekonomierna i Asien. För att möta morgondagens utmaningar, där innovationsförmåga och digital kompetens är avgörande viktigt för tillväxt, satsar man nu på bred front för att lägga om sitt utbildningssystem. Digitala strategier med programmering i läroplanen med fokus på kreativitet, samarbete och innovation är i fokus. Hong Kong University är bland de högst rankade i världen inom lärarutbildning, med specialiteter inom IKT och entreprenörsskap. Shenzhen, ligger på på andra sidan vattnet från Hongkong i The Bay Area, och är epicentret för hårdvaruutveckling i världen. Den snabba takten i prototypande och framtagning av hårdvara har förändrat spelplanen för innovation på området globalt. Shenzhen är med sina över 20 miljoner invånare en av de snabbast växande ekonomierna i världen som födelseplats till bland annat bolag som Huawei och Tencent. Både Hongkong och Shenzhen, leder just nu utvecklingen inom Maker-rörelsen i utbildning, bland annat med ett ämne i läroplanen för deras internationella skolor, Design and Technology. Hongkong och Sverige har redan flera pågående samarbeten inom forskning, där senaste exemplet är Karolinska Institutets första etablering utomlands, just i Hongkong. Hongkong är, trots sin storlek, Sveriges 36e viktigaste exportmarknad och en viktig portal till den asiatiska marknaden.

Syftet med resan är att;

  • Stärka Sveriges förmåga att leda utbildningsväsendet i ett digitaliserat samhälle
  • Skapa internationella strategiska och hållbara relationer för att stärka Sveriges position som ledande land när det gäller digitalisering
  • Utveckla marknadsförutsättningar för svensk edtechbransch i Hongkong och Kina
  • Hitta förutsättningar och utveckla Sveriges förmåga att bedriva tillämpad forskning rörande digitalisering och lärande i samarbete med utvalda aktörer i Hongkong.
  • Etablera långsiktiga kontakter och fördjupa samarbete inom forskning, innovation och lärande.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. Även investerare, högskolor och universitet kan bli medlemmar.

Kontakter

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden