Gå direkt till innehåll
SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2015

Nyhet -

SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2015

Konsumentskydd, licensieringstest för bolån, Bankföreningens nya VD,seminarium i Almedalen, ÅKU 2015, nya på SwedSec och beslut av disciplinnämnden. Det är några ämnen i senaste nyhetsbrevet, som kan läsas via länken nedan.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet >>

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.