Gå direkt till innehåll
Kvartalsstatistik – fler licenshavare och fler disciplinärenden

Pressmeddelande -

Kvartalsstatistik – fler licenshavare och fler disciplinärenden

Vid utgången av det tredje kvartalet 2014 hade ca 23 100 anställda på den svenska finansmarknaden aktiv SwedSec-licens. Det är en ökning med ca 3 100 sedan motsvarande tidpunkt 2013 och en ökning med ca 13 400 sedan 2012.

2013 införde SwedSec tuffare regler som innebär att samtliga rådgivare i de SwedSec-anslutna företag som sysslar med finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning omfattas av krav på licens. Det är förklaringen till den kraftiga ökningen av antalet licenshavare under de senaste åren.

Licensieringstest för bolån
I början av sommaren beslutades att ett nytt licensieringstest för bolånerådgivare ska tas fram för att skapa en gemensam standard i branschen.

– När det nya licensieringstestet för bolånerådgivare lanseras 2016 kommer ännu fler att omfattas av SwedSecs krav på kunskaper och regelefterlevnad. Det stärker konsumentskyddet för bolånekunder, säger Katarina Lidén, VD för SwedSec.

Fler disciplinärenden
SwedSecs disciplinnämnd har t.o.m. utgången av tredje kvartalet 2014 meddelat beslut i 13 disciplinärenden. Fem licenshavare har fått sina licenser återkallade. Vid motsvarande tidpunkt 2013 hade nämnden meddelat beslut i nio disciplinärenden.

För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se


Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.