Gå direkt till innehåll
Licensiering av bolånerådgivare

Pressmeddelande -

Licensiering av bolånerådgivare

Bankerna inför nu via Svenska Bankföreningen och i samarbete med SwedSec en licensiering för bolånerådgivare för att på så sätt ytterligare stärka konsumentskyddet.

Licensieringen innebär att det införs branschgemensamma kunskapskrav och tester för bolånerådgivare. Tidigare har varje enskilt företag bestämt vilken kompetens en bolånerådgivare bör ha. Uppskattningsvis omfattas cirka 10 000 bolånerådgivare av den branchgemensamma standarden som lanseras under 2016.

– Det här stärker än mer konsumentskyddet för bolånekunderna. Genom att bolånerådgivarna gör SwedSecs licensieringstest för bolån säkerställs en kunskapsnivå som hela branschen ställer sig bakom, säger Annika Falkengren, koncernchef och vd för SEB och ordförande i Svenska Bankföreningen.

Kvalitetsstämpel

– Det är mycket glädjande att finansbranschen har slutit upp bakom en SwedSec-licens för bolån. Denna kvalitetsstämpel kommer att gynna konsumenten, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

SwedSec tillhandahåller sedan 2001 ett licensieringssystem med kunskapskrav, tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Över 23 000 anställda på finansmarknaden har aktiv SwedSec-licens.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10

Ämnen

KategorierKontakter

Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication
Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.