Gå direkt till innehåll
Licensiering av bolånerådgivare

Pressmeddelande -

Licensiering av bolånerådgivare

Bankerna inför nu via Svenska Bankföreningen och i samarbete med SwedSec en licensiering för bolånerådgivare för att på så sätt ytterligare stärka konsumentskyddet.

Licensieringen innebär att det införs branschgemensamma kunskapskrav och tester för bolånerådgivare. Tidigare har varje enskilt företag bestämt vilken kompetens en bolånerådgivare bör ha. Uppskattningsvis omfattas cirka 10 000 bolånerådgivare av den branchgemensamma standarden som lanseras under 2016.

– Det här stärker än mer konsumentskyddet för bolånekunderna. Genom att bolånerådgivarna gör SwedSecs licensieringstest för bolån säkerställs en kunskapsnivå som hela branschen ställer sig bakom, säger Annika Falkengren, koncernchef och vd för SEB och ordförande i Svenska Bankföreningen.

Kvalitetsstämpel

– Det är mycket glädjande att finansbranschen har slutit upp bakom en SwedSec-licens för bolån. Denna kvalitetsstämpel kommer att gynna konsumenten, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

SwedSec tillhandahåller sedan 2001 ett licensieringssystem med kunskapskrav, tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Över 23 000 anställda på finansmarknaden har aktiv SwedSec-licens.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10

Ämnen

TaggarPresskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.