Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

Privatrådgivaren har lämnat investeringsråd till ett flertal kunder om handel i aktier som inte ingick i företagets utbud och som rådgivaren har haft ett personligt intresse i. Han har vid rådgivningen inte gjort någon bedömning av om aktierna var lämpliga för kunden och inte heller dokumenterat rådgivningen. Rådgivaren har utöver det vid upprepade tillfällen handlagt närståendes affärer samt samarbetat med en kollega för att ta bort det amorteringskrav som gäller för hans bolån i företaget.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande inte är acceptabelt. Nämnden anser att han allvarligt har brustit i sin yrkesroll och att hans agerande visar på avsaknad av respekt och bristande förståelse för regelverket. Han har också missbrukat sin förtroendeställning genom det sätt han försökt ändra sitt bolåneavtal. Privatrådgivaren har genom sitt handlande visat sig olämplig som licenshavare och hans licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.