Gå direkt till innehåll
SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har vid flera tillfällen tagit pengar från en kunds konto. Dessutom har rådgivaren tagit betalt för olika tjänster och tillgodoräknat sig intäkterna.


Vid sex tillfällen under våren 2017 har rådgivaren olovligen tagit ut pengar från en kunds konto. Rådgivaren har överfört dem till sitt eget eller närståendes konto. Rådgivaren har också under 2015 gjort obehöriga uttag från samma kunds konto. Sammanlagt har det rört sig om betydande belopp. Vidare har rådgivaren tagit betalt av kunder för olika tjänster och därefter satt in pengarna på eget konto.

SwedSecs disciplinnämnd framhåller att rådgivarens agerande är oacceptabelt. Det är uppenbart otillåtet och strider mot såväl branschregler som mot företagets uppförandekod. Rådgivarens upprepade överträdelser innebär att denne allvarligt brustit i sitt arbete och därmed återkallas licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 184 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.