Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kapitalförvaltare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har, utan att informera sin arbetsgivare, fått optioner i ett bolag som han i tjänsten hjälpt med marknadsföring vid emissioner. Förvaltaren medverkade även till att hans arbetsgivare fick provision när deras kunder tecknade sig för emissionerna. Eftersom förvaltaren företrädde sin arbetsgivare vid marknadsföringen uppstod en intressekonflikt. Hans agerande stod även i strid med det anslutna företagets etiska regler.

Disciplinnämnden konstaterar att förvaltarens agerande var oacceptabelt och kunde påverka förtroendet för arbetsgivaren och värdepappersmarknaden.

Kapitalförvaltaren meddelas en varning av disciplinnämnden.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på test, årlig kunskapsuppdatering och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och nästan 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.