Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Torbjörn Ericsson ny styrelseordförande för SwedSec

Torbjörn Ericsson, COO för Large Corporates & Institutions på Swedbank, är ny styrelseordförande för SwedSec. Klas Danielsson, avgående ordförande och VD för SBAB, kommer att fortsätta som styrelseledamot fram till årsstämman.

– SwedSec är idag en kvalitetsstämpel i den finansiella sektorn. Kunskapskraven och licensieringstesterna stärker kunskapsnivån i branschen. I kombination med kravet på regelefterlevnad och det disciplinära förfarandet borgar det för stärkt konsumentskydd. Jag ser fram emot att vara ordförande och att få fortsätta bidra till det viktiga arbetet med att stärka förtroendet för finansmarknaden, säger Torbjörn Ericsson.

Torbjörn Ericsson har lång erfarenhet från den finansiella sektorn, från nuvarande tjänst på Swedbank, samt från SEB och Alfred Berg. Torbjörn har sedan 2012 varit styrelseordförande i Svenska Fondhandlareföreningen och sedan 2011 styrelseledamot i SwedSec.

SwedSec har 183 anslutna företag och närmare 23 000 aktiva licenshavare. Det finns yrkesanpassade licensieringstester för rådgivare, specialister samt ledning- och kontrollfunktioner. Ett licensieringstest för bolån är under framtagande. De senaste två åren har antalet aktiva licenshavare ökat kraftigt från 10 000 till ca 23 000 personer.

Klas Danielsson har under sina närmare sju år på ordförandeposten varit en viktig del av den framgångsrika utvecklingen. Klas Danielsson lämnar på egen begäran ordförandeposten på grund av tidsbrist.

För ytterligare information kontakta:
Kerstin Hermansson, VD Svenska Fondhandlareföreningen, 08-562 60 701 eller kerstin@fondhandlarna.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på test, årlig kunskapsuppdatering och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication
Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.