Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Torbjörn Ericsson ny styrelseordförande för SwedSec

Torbjörn Ericsson, COO för Large Corporates & Institutions på Swedbank, är ny styrelseordförande för SwedSec. Klas Danielsson, avgående ordförande och VD för SBAB, kommer att fortsätta som styrelseledamot fram till årsstämman.

– SwedSec är idag en kvalitetsstämpel i den finansiella sektorn. Kunskapskraven och licensieringstesterna stärker kunskapsnivån i branschen. I kombination med kravet på regelefterlevnad och det disciplinära förfarandet borgar det för stärkt konsumentskydd. Jag ser fram emot att vara ordförande och att få fortsätta bidra till det viktiga arbetet med att stärka förtroendet för finansmarknaden, säger Torbjörn Ericsson.

Torbjörn Ericsson har lång erfarenhet från den finansiella sektorn, från nuvarande tjänst på Swedbank, samt från SEB och Alfred Berg. Torbjörn har sedan 2012 varit styrelseordförande i Svenska Fondhandlareföreningen och sedan 2011 styrelseledamot i SwedSec.

SwedSec har 183 anslutna företag och närmare 23 000 aktiva licenshavare. Det finns yrkesanpassade licensieringstester för rådgivare, specialister samt ledning- och kontrollfunktioner. Ett licensieringstest för bolån är under framtagande. De senaste två åren har antalet aktiva licenshavare ökat kraftigt från 10 000 till ca 23 000 personer.

Klas Danielsson har under sina närmare sju år på ordförandeposten varit en viktig del av den framgångsrika utvecklingen. Klas Danielsson lämnar på egen begäran ordförandeposten på grund av tidsbrist.

För ytterligare information kontakta:
Kerstin Hermansson, VD Svenska Fondhandlareföreningen, 08-562 60 701 eller kerstin@fondhandlarna.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på test, årlig kunskapsuppdatering och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.