Gå direkt till innehåll

Kategorier: tillväxtverket

Nu lanseras digitalskills.se – ett verktyg för att analysera digitala kompetensbehov

Nu lanseras digitalskills.se – ett verktyg för att analysera digitala kompetensbehov


För att förstå arbetsmarknadens behov av digital spetskompetens behövs nya verktyg och metoder. Därför lanserar nu Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) verktyget digitalskills.se, som analyserar miljontals platsannonser och sammanställer vilka kompetenser och yrken som efterfrågas just nu.
- Med digitalskills.se kan vi hjälpa utbildningsanordnare att snabbt ta fram utbildni

Tillväxtverket beviljar investeringsstöd till produktion av batterimaterial

Tillväxtverket beviljar investeringsstöd till produktion av batterimaterial

Tillväxtverket har fattat beslut om att bevilja 26, 5 miljoner kronor i investeringsstöd till företaget Dongjin Sweden AB som bygger en ny anläggning i Skellefteå kommun. Stödet är en del i omställningen till en elektrifierad bilflotta.

Investeringen främjar omvandlingen till elektrifiering av fordon och har stark strategisk betydelse för regionens arbete med hållbar miljödriven utveckling

​Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om jämförelsemånad vid korttidsarbete

​Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Tillväxtverket får prövningstillstånd i ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete. Tillväxtverket välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det är viktigt att frågan om jämförelsemånad blir prövad och tydliggjord. Det rör sig om ny lagstiftning där det har saknats praxis.

Visa mer

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket

Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige