Pressmeddelande -

VLT Debatt: Myndighetspersoner förföljer soalriebranschen

Debatten om solning fortsätter på VLT debatt. Bakgrunden är att allt mer forskning visar att sol är nyttig för oss. Idag skriver Ulf Börgesson att Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) solpolitik saknar förankring i aktuell oberoende forskning och kommer att försämra folkhälsan.

– Tänk om människan faktiskt är skapad för att leva utomhus? säger Ulf Börgesson i en kommentar.

Debatten började med att Ulf Wester på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i ett antal artiklar i VLT intervjuades som expert. I artiklarna gav Wester uttryck för ett antal rena sakfel, vilka bemöttes av Ulf Börgesson, PR-konsult för solariebranschen.

Trots Ulf Westers expertstatus valde han dock att inte själv bemöta kritiken. Istället svarade två av hans chefer, Hélène Asp och Johan Friberg. Deras svar bygger på tre argument:

A) Solning, både i solarier och utomhus, ger hudcancer.

– Två stora studier har gjorts för att hitta samband mellan solarier och hudcancer säger Ulf Börgesson. Ingen av dem hittade något som helst samband. Jag har källorna och kan lämna dem på begäran.

B) SSM:s råd är grundade på ”forskning med hög vetenskaplig kvalitet”.

– Den enda källa de nämner är IARC, ett forskningsinstitut finansierat av l´Oreal, världens största tillverkare av solkräm och ledande inom brun utan sol. IARC rekommenderar föga överraskande att man ska använda solkräm och undvika solen.

C) Solarier är ingen bra D-vitaminkälla.

– Både Statens Provningsanstalt och Radiumhospitalet i Oslo har visat att D-vitaminrör ger den typ av strålning huden att producerar D-vitamin. Det absurda är att rören kan ge ännu mer D-vitamin, men det är förbjudet enligt SSM:s regler.

Varför har då SSM så svårt att ta till sig aktuell, oberoende forskning?

– Jag tror det beror på två saker. För det första är SSM:s uppdrag inom solning felformulerat. Deras uppdrag är nämligen enbart att motverka hudcancer, utan hänsyn till övrig folkhälsa.

Konsekvensen blir att man väljer bort alla de rapporter som talar för att solning faktiskt motverkar cancer (se relaterade releaser och dokument).

– Det andra är prestige. Företrädare för myndigheten har investerat så mycket trovärdighet i kampen mot sol i allmänhet och solarier i synnerhet, att man nu har svårt att backa. Det är mänskligt, men tragiskt när det går ut över folkhälsan, avslutar Ulf Börgesson.

För mer information:

Ulf Börgesson, 0708-80 11 54, ulf.borgesson@ubik.se

 

Ämnen

 • Sjukdomar

Kategorier

 • ulf wester
 • ssm
 • strålsäkerhetsmyndigheten
 • cancer
 • cancerskydd
 • d-vitamin
 • forskning
 • hudcancer
 • hälsa
 • johan moan
 • lungcancer
 • melanom
 • solarier
 • solarium
 • solning
 • solråd
 • solskydd
 • iarc
 • who

Regioner

 • Västmanland

Relaterat innehåll