Pressmeddelande -

Tillväxtcheckar till små och medelstora tillväxtföretag i Södertälje

Södertälje kommun kommer att dela ut tillväxtcheckar på 100 000 kronor vardera till 45 företag i Södertälje. Totalt handlar det om 4,5 miljoner kronor till Södertäljes företagare.

Södertälje kommun ska tillsammans med innovationsföretaget Vinnova, arbeta med att stärka små och medelstora företag i Södertälje. Checkarna ska tilldelas Södertäljeföretag inom flera olika branscher. Pengarna ska gå till att utveckla företagets affärsverksamhet, produkter och tjänster eller som investering i ny teknik och kunskap. 

Syftet med tillväxtcheckarna är att stärka entreprenörskap och företagande i Södertälje. 

Företagens ansökningar behandlas av en styrgrupp som består av representanter från Uppsala Innovation Centre, Drivhuset och Telge. Om styrgruppen bedömer att idén är livskraftig och långsiktigt hållbar kommer ansökan att gå vidare till Vinnova för slutgodkännande. 

Ansökningarna behandlas löpande och det är först till kvarn som gäller. Läs mer om tillväxtcheckarna och ansökan på www.sodertalje.se/check

Projektet finansieras helt av Vinnova.


Kort om UIC i Södertälje
I juni 2012 utsåg Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre till den företagsinkubator som ska arbeta med att stimulera och verka för att fler livskraftiga tillväxtföretag utvecklas i Södertälje. Till en början är UICs fokus att erbjuda stöd kring entreprenörskap och affärsutveckling till företag eller projekt inom life science, vilket efterfrågas efter AstraZenecas nedläggning av forskningen. På sikt ska dock verksamheten omfatta alla branscher. Målet är att fler idéer kring nya produkter och tjänster kan kommersialiseras och att fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan utvecklas i regionen.


För mer information kontakta:
Åsa Landqvist, tf näringslivschef Södertälje
08-523 068 95, asa.landqvist@sodertalje.se

Anna Nienhuysen, Företagslots, näringslivskontoret Södertälje kommun
08-523 044 11, anna.nienhuysen@sodertalje.se

Eva Helén, projektledare näringslivskontoret Södertälje
08-523 037 57, eva.helen@sodertalje.se

Anders Nordström, Uppsala Innovation Centre
070-546 38 06, anders.nordstrom@uic.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • life science
 • uic
 • uppsala innovation centre
 • uppsala innovation center
 • vinnova
 • tillväxt
 • stöd
 • forskare
 • astrazeneca
 • astra zeneca
 • södertälje
 • tillväxtcheckar

Regioner

 • Uppsala

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll