Gå videre til innhold
Godkjent radonmåling med sporfilm

Blogginnlegg -

Godkjent radonmåling med sporfilm

Å måle radon

Hvordan gjør man en radonmåling

Radon er en gass som er naturlig radioaktiv. Den har verken lukt eller farge. Radon utgjør en helserisiko og øker risikoen for lungekreft. Det finnes flere måter å måle radon på. Man kan måle radon ved hjelp av radonbokser med sporfilm, eller med et elektronisk måleapparat. Man plasserer måleinstrumentene på det området man ønsker å foreta målingen, vanligvis et rom eller avgrenset område, og lar de ligge der over en viss tid. Man kan få et firma til å utføre målingene, eller man kan gjøre det selv.

Plassering av sporfilmbokser

Det holder vanligvis med en radonboks i hvert rom. Men dersom det er rom eller steder man oppholder seg mye, som for eksempel stue eller soverom, er det svært lurt å plassere to målebokser på ulike steder i det aktuelle rommet eller området.

Målingstid

Når det gjelder målingstid, finnes det to ulike metoder for å måle radon, enten langtidsmåling eller hurtigmåling. Ved langtidsmåling får man et gjennomsnitt av radoninnholdet i luften. En langtidsmåling tar cirka to-tre måneder og bør utføres i vinterhalvåret. Dette er fordi man lufter mindre på den kalde årstiden. Slik får man en større konsentrasjon av radon og dermed en mer optimal måling.

Det eneste du trenger å gjøre er å plassere sporfilmboksene og la de ligge i ro hele perioden. Det går også an å foreta en hurtigmåling. Da vil man ikke få gjennomsnittlig radonmengde for et år, men man kan få en pekepinn på hvor mye radon det er i et område på et gitt tidspunkt. Hurtigmålinger kan utføres når som helst på året og varer opptil ti døgn.

Måleresultater

Når måleperioden er over, sender man inn sporfilmene i radonboksene. Etter en tid får man tilsendt en rapport som viser resultatene. Normalt får man denne rapporten i løpet av en ukes tid.

Hvor finnes radon?

Radongassen dannes i berggrunnen fra grunnstoffer som kalles uran og radium. Disse grunnstoffene finnes naturlig de fleste steder i jordsmonn og berg. Norge er et av landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften. Årsakene til dette er både kaldt klima og geologiske forhold.

Hva sier loven om radon?

Loven sier blant annet at i et arbeidsmiljø har arbeidsgiver ansvar for å verne arbeidstakerne mot eksponering for radon. Det er også lovpålagt å måle radon for utleiere.

Grenseverdier

Grenseverdi for radon er den høyeste årsmiddelverdien som er anbefalt i et rom hvor man oppholder seg. Årsmiddelverdi er gjennomsnittlig konsentrasjon av radon i løpet av et år. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har satt denne grenseverdien til 200 Bq/m³ . Dersom snittet ligger under 100 Bq/m³ utgjør det ingen helsefare.

Når skal du måle radon?

Når du kjøper eller selger et hjem

Ved kjøp og salg av hus er det å måle radon selgers ansvar. Dersom det må installeres vifter grunnet for høye verdier av radon, kan dette bli vurdert som en vesentlig mangel. I slike tilfeller kan utgiftene bli belastet selger eller eierskifteforsikringen.

Det finnes eksempler på at boligkjøpere har fått erstatning og fått hevet boligkjøpet på grunn av for høye nivåer av radon som det ikke var opplyst om på salgstidspunktet. Nettopp av de nevnte grunnene bør du også måle nivåene av radon dersom du nettopp har kjøpt en bolig.

Ved ombygging

Dersom endringer har blitt gjort i bygget eller grunnen bør det foretas målinger, da slike endringer kan påvirke nivåene av radon.

Ved utskifting av ventilasjonsanlegg

Dersom det har vært igangsatt tiltak mot radon i bygningen, for eksempel utskifting av ventilasjonsanlegg, er det anbefalt å måle nivåene hvert femte år og enda hyppigere om det har vært påvist et alvorlig radonproblem.

Hvis du ikke har målt radon de siste ti årene

Nivå av radon endres over tid, derfor anbefaler Statens Strålevern å gjøre målinger minst en gang hvert tiende år.

Hvor måler du radon?

Måle radon i private hjem

Luft fra jorden siver inn i boliger fordi lufttrykket i luften innendørs ofte er lavere enn lufttrykket i grunnen. Radon kan forekomme overalt, men særlig om du bor i et område med generelt høye radonverdier bør du jevnlig foreta målinger i hjemmet ditt.

Måle radon på arbeidsplasser

Arbeidsgivere er lovpålagt å verne arbeidstakerne mot eksponering for radon. Derfor bør de fleste bedrifter og arbeidsplasser foreta jevnlige målinger av radon. Prosedyrene er de samme som ved målinger i bolighus.

Måle radon i bakken

Å måle radon i bakken er mer komplisert enn å måle radon i luften. Ønsker man å foreta en radonmåling i bakken, bør man derfor kontakte et profesjonelt firma.

Måle radon i vann

Drikkevann som kommer fra borebrønner kan inneholde grunnstoffer som radon og radium, og inneholde høye verdier av radon. Dette gjelder særlig vann som kommer fra brønner av gneis eller granitt. Radonmålinger av vann kan gjennomføres året rundt. En radonmåling av vann gjøres med prøvetakingsutstyr. Vannprøven sendes så inn til analyse og man får svar i løpet av noen dager.

Ulike målemetoder

Langsiktig måling

En langsiktig radonmåling tar omtrent to-tre måneder og bør gjøres i vinterhalvåret. Dette er den mest anbefalte målingsmetoden.

Kortsiktig måling

En kortsiktig måling kan utføres når som helst på året. Varigheten på en slik måling er opptil ti døgn. Slik får man en pekepinn på mengden radon i et område på et gitt tidspunkt.

Instrumenter

Du kan måle radon både ved hjelp av radonbokser med sporfilm og ved hjelp av elektroniske instrumenter. Prinsippet er det samme. I hvert rom som det skal utføres en måling i, må det elektroniske apparatet plasseres i minimum to måneder. Bruker du et instrument, må du selv sette deg inn i hvordan det elektroniske apparatet fungerer, slik at målingene blir korrekte.

Bestill måling av radon»

Related links

Emner

Kategorier

Relatert innhold

Radonova – verdensledende innen radonmåling

Med vårt moderne laboratorium i Uppsala er vi verdensledende innen måling av radon, med kunder i over 80 land. Vi er rundt 35 personer som jobber med produksjon, analyse, salg, støtte og forskning/utvikling. Vi jobber ut ifra et kundeorientert perspektiv, og målet er alltid å overgå forventningene dine til kvalitet, service og kundebehandling.

Radonova, tidligere Landauer Nordic AB og Gammadata Mätteknik AB, ble grunnlagt i 1986 i forbindelse med Tsjernobyl-ulykken, da en gruppe forskere ved Uppsala universitet fikk i oppdrag av den svenske regjeringen å måle det radioaktive nedfallet i og utenfor Sverige. Radonova har målt radon i større skala siden 1989 og er også medlem av Norsk Radonforening.

Radonova er et selskap i Lagercrantz Group.