Skip to main content

Idéer blir verklighet i Linköping - Plantagons vertikala växthus har nu kommit ett viktigt steg närmare byggstart

Press Release   •   Jul 11, 2014 11:00 GMT

Detaljplan i Kallerstad är nu antagen av Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping. I detaljplanen ingår ett område avsett för ett kombinerat växthus och kontor för Plantagon International. Detta innebär att världens första vertikala växthus för industriell storstadsodling nu tagit ett betydande och viktigt steg framåt.

– Vi är mycket glada över att detaljplanen är klar och att bygglovprocessen nu kan fortsätta som planerat. Intresset för våra växthus - med integrerade och hållbara system för odling, resursanvändning och återvinning - är mycket starkt internationellt. Därför är vi särskilt stolta över att det är just i Linköping som det första växthuset av den här typen byggs, säger Hans Hassle, vd och grundare av Plantagon International.

Detaljplanen möjliggör ett område för industri- och kontorsverksamhet, där en del är avsett för ett kombinerat växthus och kontor för Plantagon International. Förutom en växthusdel för integrerad vertikal odling av livsmedel, så kommer byggnaden även att inrymma en kontorsdel, där bland annat Plantagons huvudkontor kommer att läggas liksom ett forskningscentrum för stadsodling. Övrig mark inom planområdet planläggs som ett normalt verksamhetsområde för industri, kontor, bilservice och lager.

För mer information om detaljplanen se: http://www.linkoping.se/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Detaljplanering/Detaljplaner-under-arbete/Kallerstad-11-Vaxthus/

För mer information, kontakta:
Maja Stilling, Media Relations, Plantagon International, maja.stilling@plantagon.com, 0733150015 

Plantagon is active in the sector of urban agriculture and is a global innovation leader in the area. Plantagon's technology minimizes the need for energy, water and pesticides. The negative environmental impact of the food production is very low, and since the products are delivered directly to consumers in the city, the transportation costs are also minimized. www.plantagon.com

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/com/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.