Skip to main content

Krokoms kommun väljer Artvise Kundtjänst!

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 09:28 CEST

Införandet av ett kontaktcenter ska medverka till en förenkling för kommuninvånare/brukare och bidra till att effektivisera kommunens verksamheter. Syftet med att införa Artvise Kundtjänst är att skaffa ett ärendehanteringssystem för att öka servicegraden till Krokoms kommuns medborgare, förbättra tillgängligheten, skapa en snabbare handläggning av ärenden samt effektivisera arbetssätt och minska kostnader.

Vi ser fram emot att få börja jobba med Artvise Kundtjänst. Handläggning av ärenden inom kontaktcenter ställer höga krav på IT-stödet, det ska möta användarnas behov av ett användarvänligt gränssnitt samt på ett effektivt sätt stödja handläggningsprocessen så att vi kan ge medborgare den bästa servicen, säger Åsa Sjödin, Kommunikationschef på Krokoms kommun.

Vi ser mycket positivt på att ytterligare en kommun väljer våra programvaror för att uppnå ökad service för kunder/medborgare, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Generellt har det visat sig att de kommuner som infört kontaktcenter har förbättrat tillgängligheten till den kommunala servicen. Svars- och handläggningstider gentemot kommuninvånare/brukare har minskat samt mer tid har frigjorts för kvalificerade utredningar och handläggning på förvaltningarna. Det har också visat sig att ett centralt kontaktcenter med ett gemensamt ärendesystem ger ett bra stöd för verksamhetsutveckling och löpande förbättringsarbete.

Om Artvise AB

Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Se mer på: www.artvise.se

Bifogade filer

PDF-dokument