Skip to main content

Beslut i Västra Götaland: Satsa på cochleaimplantat-behandling så fler får höra och höra bra

Nyhet   •   Jan 12, 2018 10:01 CET

Barnplantornas familjeläger och samverkan med Nallesjukhuset läkarstudenter vid Göteborgs universitet

Barnplantorna uppmärksammade i november 2017 ansvariga i Västra Götaland att cochleaimplantat/CI-behandlingen, som återskapar ett sinne, innebär att sjukvården har ett livslångt behandlingsansvar för patienter. Det handlar också om sjukvårdens ansvar att tillse att fler i behov av denna behandling erhåller det. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen stödjer nu Barnplantorna och ÖNH-kliniken/SU.

Barnplantornas krav: jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med dövhet/grav hörselnedsättning

Barnplantorna har under flera år krävt att landstingen ska ta ansvar för behandlingen med hörselimplantat s.k. cochleaimplantat (CI) och tillskjuta ökade resurser till de sjukhuskliniker som utför detta. Genom behandling med CI, som initieras genom ett kirurgiskt ingrepp där ett CI placeras på skallbenet och i innerörat, har sjukvården initierat en behandling som återskapar ett sinne.

Cochleaimplantat är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. För döva barn innebär det att utveckla hörsel och talspråk, gå i förskola och skola på hemorten samt erbjudas helt andra möjligheter att ta plats i vårt gemensamma samhälle som vuxna.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VG-region ämnar ta sitt ansvar

Efter Barnplantornas pressmeddelande Barnplantorna informerar Västra Götaland den 30 november och en tidigare motion (februari 2017) från Michael Mellby avseende vuxna stödjer nu Hälso- och sjukvårdsstyrelsen de samlade förslagen om att utreda och vidta åtgärder för

  • möjligheterna att inom rimlig tid (5-7 år)  byta och uppgradera patienter (barn och vuxna) med ny yttre CI-teknik (CI-processorer) för att optimera nyttan med det inopererade implantatet.
  • förutsättningarna för ett utökat uppdrag för behandling med CI för vuxna.
  • att tillgodose behov av dubbla hörselimplantat/CI hos vuxna (barn erhåller redan vid behov dubbla CI dvs hörsel på båda öronen)

Hälso- och sjukvårdens beslut får ses som en stor framgång och ett resultat för god samverkan mellan patientorganisationer som Barnplantorna, sjukvården och politiker. Nu väntar vi alla på att beslutet ska omsättas i realiteter för varje enskild individ som åtnjuter hörsel med ett återskapat sinne, cochleaimplantat.