Skip to main content

Barnplantorna och Sahlgrenska gör film om hörselimplantat

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 08:42 CET

Döva barn kan få hörselimplantat redan vid 7-8 månaders ålder. För föräldrarna är operationen ett stort beslut och därför tar Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset fram en film om hörhjälpmedlet cochleaimplantat.

Cochleaimplantat (CI) ger gravt hörselskadade och döva möjlighet att uppfatta ljud. Men att ta till sig information om detta delvis inopererade hörhjälpmedel kan vara svårt. Därför tar Barnplantorna – Riksförbundet för barn med Cochleaimplantat, tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nu fram en informationsfilm och en informationsfolder om vad en CI-operation innebär.

Filmen belyser utredningsgången och innehåller intervjuer med föräldrar och barn som gått igenom processen samt beskrivning av vad som händer efter CI-operation. Tio barn i olika åldrar och med olika förutsättningar presenteras. Två av barnen är under ett år.

Filmen och foldern kommer att bli tillgänglig för familjer som står inför utredning via de hörselteam (CI-team) som finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala. Filmen kommer också att användas i olika utbildningssammanhang.

Projektet får stöd av Arvsfonden med 1 366 000 kronor.

Kontaktperson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Radi Jönsson, hörselvårdschef.

Fakta om Cochleaimplantat

Ett Cochleaimplantat stimulerar hörselnerven direkt med en elektrisk impuls. På så vis kommer man förbi de skadade hårcellerna vilket innebär, under förutsättning att hörselnerven fortfarande fungerar, att till och med döva människor kan höra ljud.

Ett Cochleaimplantat består av en inre och en yttre del. Den inre delen opereras in under huden bakom örat tillsammans med en liten elektrod som förs in i snäckan via mellanörat. Den yttre delen liknar en vanlig hörapparat och bärs bakom örat. Till hörapparaten är kopplat en sändarspole som överför ljudinformation till den inre delen. Spolen hålls på plats med en magnet.


För ytterligare information:

Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat, CI. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel. Vissa barn med CI har blivit döva på grund av en invasiv pneumokockinfektion. De infektioner som dessa bakterier kan ge upphov till är livshotande. Risken för hjärnhinneinflammation är störst hos små barn.