Skip to main content

Idag firas Cochleaimplantatdagen globalt!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 09:17 CET

BARNPLANTORNA firar idag den 25 februari "The International Cochlear Implant Day" tillsammans med många andra över hela världen. Cochleaimplantat (CI) är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.
Mer än 150 000 barn och vuxna i Europa samt ungefär 400 000 globalt har möjligheter att höra med ett återskapat sinne.

Ett CI består av en intern, inopererad del och flera yttre delar. De inopererade delen består av ett implantat (mottagare) och en flerkanalselektrodrad. De yttre delarna är mikrofon, sändare (transmittor/spole) samt en individuellt anpassad ljudprocessor. Ljudet fångas upp av mikrofonen i ljudprocessorn, sedan kodas det till digitala signaler i processorn och skickas till sändarspolen. Denna skickar signalerna genom huden till implantatet där det omvandlas till elektriska signaler. Signalerna sänds till elektroderna som stimulerar hörselnervens fibrer i cochlean. Nervimpulserna skickas sedan via hörselnerven till hjärnan där de tolkas som ljud.

Över 95 procent av barn födda med dövhet/grav hörselnedsättning erhåller idag redan under ett års ålder CI och då oftast på båda öronen. En stor andel av dessa barn får därmed möjligheter till en talutveckling och inkluderad skolgång.

Cochleaimplantatets historia går tillbaka ända till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskapsmannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselsensationer. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat. Det handlade om Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling. I Sverige opererades det första minderåriga barnet med CI 1991. Genom CI-behandling har Barnplantorna och föräldrar till barn med CI varit delaktiga i en utveckling av hörselhabilitering till att idag benämnas familjeintervention där barnet med föräldrar är delaktiga i ett interventions-teamarbete med fokus på det enskilda barnet.

Cirka 1 000 barn och 2 500 vuxna har fått CI i Sverige sedan starten.

2015 firade Barnplantorna 20 år som organisation och Barnplantornas motto "Barn lever i nuet men äger framtiden" har idag på Cochleaimplantatdagen en speciell innebörd.