Skip to main content

Nordisk Konferens om barn med cochleaimplantat och hörselnedsättning. Är vi redo för nya perspektiv och insikter?

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 12:25 CEST

Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar en nordisk konferens den 4-5 oktober om var forskningen står idag avseende barn med dövhet/hörselnedsättning.

Tid:      Den 4-5 oktober

Plats:    Wallenbergs Konferenscentrum, Göteborg

En rad globalt kända forskare kommer att presentera forskning avseende barn och ungdomar med cochleaimplantat (CI) och utveckling av kognitiva förmågor. Forskning som kommer att ligga till grund för förändring inom skola och undervisning för barn med hörselnedsättning/dövhet, men också utveckling av nya pedagogiska metoder.

Under konferensen berörs dessutom många olika aspekter kring barn och ungdomar med CI som flerfunktionshinder, social kognition och barn med CI med annat hemspråk.

Professor Gerry O'Donoghue från Storbritannien ska tala om "Twenty years of experience - what comes next?". Han är välkänd som en av dem som utvecklat cochleaimplantat verksamheterna i Europa.

Om cochleaimplantat
Ett cochleaimplantat (CI) är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal dvs att återskapa ett sinne.

Många av de barn som idag får implantat före två års ålder kommunicerar med hörsel och tal. En växande andel av dem går inte i specialförskolor och specialskolor, utan i förskolor och skolor integrerade med hörande barn. Detta betyder att fler barn med dövhet eller grav hörselnedsättning idag har helt andra möjligheter till integration i vårt gemensamma samhälle. Detta ställer krav på förskola och skola till anpassningar som alla barn kan dra nytta av - inte bara barn med någon typ av hörselnedsättning.

Konferensprogram: http://www.newsdesk.se/pressroom/barnplantorna/

För ytterligare information:
Ann-Charlotte Gyllenram; 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för döva barn med CI, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) och barn med hörapparat. Förbundet ger ut en tidning, Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering av hörselskadade och döva barn.