Skip to main content

Sjukvården i VG region missgynnar patientgrupp med en svår funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 15:30 CEST

Utvecklingen av cochleaimplantat (CI) har återskapat ett sinne hos döva/gravt hörselskadade barn och vuxna sedan ett par decennier. Dagens barn och vuxna med CI har stora möjligheter till delaktighet i samhället. Det handlar om inkluderad skolgång, arbete och ett rikt liv med ett återskapat sinne. Det sjukvården mäter med "cost benefit" är med andra ord STORT avseende cochleaimplantat.

Behandlingen med CI, som är en nationell angelägenhet, sker vid universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. I Västra Götalandsregionen ska Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuda jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med dövhet/grav hörselnedsättning i nivå med övriga CI-behandlande sjukhus.

Patientgruppen prioriteras inte av sjukvården i VG-region i dagsläget! Det behövs en longitudinell behovsplanering i regionen över cochleaimplantatverksamheten. Resurserna i Västra Sverige är avsevärt mindre jämfört med Stockholms läns landsting.

Barnplantorna kräver

  • att alla invånare i Västra Götalandsregionen med grav hörselnedsättning/dövhet ska få tillgång till CI på samma nationella indikationer som i övriga regioner.
  • att nya indikationer med hög nytta för patienter förs in i denna specialiserade vård, t.ex. CI för personer med ensidig dövhet.

Det är hög tid att patienterna och Barnplantorna får besked om hur eventuella  politiska förhållningssätt om jämlik och tillgänglig vård för alla med behov av cochleaimplantat för att HÖRA, ska överföras till ekonomiska satsningar för nämnda patientgrupp. En vård som pågår vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets ÖNH-avdelning. Utan en plan för verksamheten i VG-region blir Barnplantornas råd till medlemmarna att flytta till Stockholm en realitet och garant för god vård!

Barnplantornas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsdirektören samt Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse den 21 maj 2014 är obesvarad!

Kontaktperson:

Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande

Tel.nr. 0707-411414, e-post adress: info@barnplantorna.seBARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar Barnplantorna för nästa Nordiska Konferens inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Invigningstalare: Professor Hans Rosling. Mer information: www.ncfie.se.

Bifogade filer

PDF-dokument