Skip to main content

Nyheter 1 träff

ISO/TS 22002-1 nu på svenska

Nyheter   •   Mar 05, 2014 20:59 CET

I februari 2014 publicerade Swedish Standards Institute en svensk översättning av ISO/TS 22002-1 Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet Del 1: Tillverkning av livsmedel. Det är en teknisk specifikation som specificerar krav för upprättande, införande och upprätthållande av grundförutsättningar (PreRequisite Programme, PRP).

Blogginlägg 4 träffar

Minimera riskerna för nya listeriautbrott

Minimera riskerna för nya listeriautbrott

Blogginlägg   •   Mar 02, 2014 11:10 CET

Ett nytt utbrott av listeriabakterien har inträffat i Sverige. Statistiken visar på en ökning av antalet listeriafall, såväl i Sverige som i Europa. Med hänsyn till hur allvarliga konsekvenserna av smitta är är det viktigt att livsmedelsföretag tar lärdomar av inträffade utbrott och ser över sina åtgärder för att minimera riskerna för nya listeriautbrott.

Ny version av BRC Food är på gång

Blogginlägg   •   Feb 25, 2014 14:30 CET

BRC Global Standards har påbörjat arbetet med version 7 av BRC Food som kommer att gälla från och med juli 2015.

FSSC 22000 växer snabbast i världen

Blogginlägg   •   Feb 25, 2014 13:45 CET

FSSC 22000 är det GFSI-godkända certifieringsprogram som växer snabbast i världen. I början av 2012 fanns ca 1000 certifierade företag och i februari 2014 fanns ca 7000 certifierade företag i världen. Denna utveckling ser ut att fortsätta på både kort sikt och lång sikt.

Rapport från GFSI konferens i Washington DC, 3-5 feb 2010

Blogginlägg   •   Feb 06, 2010 18:33 CET

Ca 700 st representanter från detaljhandeln, livsmedelsindustrin, intressorganisationer, certifieringsorgan mfl från ca 40 länder samlades i i Washington DC 3-5 feb 2010, för att diskutera utvecklingen inom livsmedelssäkerhet i världen. Fokus var tredjepartsrevisioner och standarder för livsmedelssäkerhet.