Skip to main content

Del1 Compricers Pensions-ABC - Den allmänna pensionen

Nyhet   •   Okt 11, 2012 08:34 CEST

Den allmänna pensionen ansvarar statliga Pensionsmyndigheten för och den består av inkomst- och premiepension och i vissa fall garantipension. Nedan följer lite frågor om den allmänna pensionen som jag ställde till Katarina Wiberg, Pensionsexpert på SPP och hennes svar.

Hur mycket avsätts till den allmänna pensionen?

Katarina: Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension

Vad består den allmänna pensionen av?

Katarina: Den allmänna pensionen består av följande tre delar:

Inkomstpension: Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst till inkomstpensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket som har betalats in under de år du har arbetat. Alla som är födda 1938 eller senare får inkomstpension.

Premiepension: Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till premiepensionen. Hur mycket du får i premiepension beror på hur mycket som betalats in (dvs. hur länge du har arbetat, vilken lön du har haft och när du går in pension) och hur de fonder du har valt har utvecklats. Alla som är födda 1938 eller senare får premiepension. Den här delen av den allmänna pensionen kan du själv välja hur den ska placeras. Gör du inget val sätts pengarna automatiskt in i Statens Årskullsförvaltning (Såfa) som förvaltas av sjunde AP-fonden. Du kan välja upp till 5 fonder och byta dessa när du vill utan kostnad.

Garantipension: Garantipensionen är statligt finansierad och är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkost under livet. För att få garantipension ska du ha fyllt 65 år och ha låg eller ingen inkomstgrundande pension. För att få full garantipension ska du ha bott minst 40 år i Sverige. Garantipensionen garanterar att ogifta personer inte får lägre pension än 7597 kronor i månaden före skatt (2011) och att den som är gift inte får mindre än 6777 kronor i månaden före skatt i pension (2011). Särskilda regler gäller för dig som är född 1937 och tidigare.

Vad ingår i den pensionsgrundande inkomsten som den allmänna pensionen grundar sig på?

Katarina: Den pensionsgrundande inkomsten grundar sig på alla inkomster du betalar skatt för inklusive arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning, studiebidrag och föräldrapenning. Allt detta blir till pensionsrätter, som i sin tur blir din inkomstpension och din premiepension.

Vad är efterlevnadspension?

Katarina: Efterlevnadspension är pension som du som barn kan få om du mister en eller båda dina föräldrar. Du kan också få efterlevnadspension om din make/maka avlider.

Är den allmänna pensionen olika beroende på när jag är född?

Katarina: Om du är född 1937 eller tidigare består den allmänna pensionen av tilläggspension och garantipension. Om du är född mellan 1938-1953 kommer en del av din inkomstpension att beräknas enligt tidigare regler om ATP och folkpension. Den delen kallas tilläggspension och ingår också i din allmänna pension.

Stor tack till Katarina Wiberg SPP, en av pensionsexperterna i vår expertpanel. Ställ gärna frågor till Katarina och till de andra experterna här!

Till originalartikel hos Compricer: Del1 Compricers Pensions-ABC - Den allmänna pensionen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy