Skip to main content

Taggar

Normalisering av vädret efter helgen

Normalisering av vädret efter helgen

Blogginlägg   •   Maj 22, 2014 14:16 CEST

Veckan inleddes med kraftigt regn- och åskväder i delar av södra Sverige. Lokalt kom det stora nederbördsmängder med översvämning och jordskred som följd.

Är obalansindexet ett rättvist utvärderingsverktyg av balansansvariga?

Är obalansindexet ett rättvist utvärderingsverktyg av balansansvariga?

Blogginlägg   •   Maj 16, 2014 14:36 CEST

Från och med 1 januari 2014 började Svenska Kraftnät (SvK) med ett nytt sätt att utvärdera balansansvariga. Det nya sättet att utvärdera obalanser kallas för obalansindex. En obalans är skillnaden mellan en prognos och utfallet. Ett exempel: görs en prognos på 11 MWh och utfallet blir 10 MWh så blir obalansen 1 MWh.

Rekyl i sidledes marknad

Rekyl i sidledes marknad

Blogginlägg   •   Maj 13, 2014 12:32 CEST

Igår steg priserna relativt kraftigt på de närmsta terminskontrakten då spotpriset har fortsatt att klättra mer än förväntningarna i kombination med att väderprognoserna under helgen hade vänt till betydligt torrare lösningar.

Elmarknadsläge

Elmarknadsläge

Blogginlägg   •   Maj 12, 2014 12:29 CEST

April månad bjöd på riktigt fint och soligt väder till följd av ett högtryck som drog in över Skandinavien. Detta fick till följd att hydrobalansen försvagades från att vara i just balans till några TWh i underskott jämfört med normala nivåer. Under samma period så har marginalkostnaden för kolkraft stigit dels på dyrare kolpriser men också på högre pris för utsläppsrätter.

Elmarknadsläge

Elmarknadsläge

Blogginlägg   •   Apr 08, 2014 11:28 CEST

Väderbilden har under vintern dominerats av det ena lågtrycksområdet efter det andra vilket varit gynnsamt för den nordiska hydrologiska situationen. Vi hämtade upp en stort underskott under hösten på -20 TWh till balans innan årsskiftet. Efter detta har vi i år balanserat runt nollstrecket och med dagens prognos har vi ett litet överskott om ca 4 TWh.

Väder väder väder...

Väder väder väder...

Blogginlägg   •   Mar 19, 2014 17:26 CET

Sedan slutet på januari har terminsmarknaden befunnit sig i en fallande trend.

Nya spotregimen förkastad!

Nya spotregimen förkastad!

Blogginlägg   •   Mar 12, 2014 15:08 CET

Kommer ni ihåg mitt blogginlägg från i början av september? Jag resonerade runt ”den nya ekonomin” i den nordiska elmarknaden som vissa analytiker började ta till sig. Vi befann oss i en period under sommaren där underskottet i den hydrologiska balansen var förhållandevis marginellt men där spotpriserna ändå kom in på höga nivåer i förhållande till marginalkostnaderna för kolkraftproduktion.

Milt väder och mycket nederbörd pressar priserna

Milt väder och mycket nederbörd pressar priserna

Blogginlägg   •   Mar 07, 2014 13:37 CET

Prognosen på vädret framöver har inte ändrat sig mycket sedan sist utan det är fortsatt mycket nederbörd samt milda temperaturer att vänta. Detta har varit ett genomgående tema större delen av året och ser ut att bestå även under mars månad.

Elcertifikat - Kontrollstation 2015

Elcertifikat - Kontrollstation 2015

Blogginlägg   •   Feb 19, 2014 13:34 CET

Förra veckan så släppte Energimyndigheten sin rapport inför kontrollstation 2015. I elcertifikatssystemet finns det återkommande kontrollstationer där möjlighet ges att skruva på de olika parametrarna som riggar upp systemet. Inför den här kontrollstationen så har Energimyndigheten sett på utvecklingen av marknadspriset i sin helhet samt utbud och efterfrågan på elcertifikat inom handelssystemet.

Milt väder i prognosen

Milt väder i prognosen

Blogginlägg   •   Feb 07, 2014 13:03 CET

Under januari fick vi se en övergång till mer typiskt vinterväder med snö och minusgrader över i stort sett hela landet. När nu januari har passerat har vädret gått tillbaka och blivit mildare igen. Ser vi framåt så är detta meteorologernas huvudscenario för tillfället. I förlängningen blir det inte bara varmare än normalt utan det kommer också att komma mer nederbörd än normalt.

Åter stillsam handel…

Åter stillsam handel…

Blogginlägg   •   Jan 29, 2014 14:12 CET

Spotpriset för SE3 har varit modesta 29 öre/kWh under januari månad, trots en period med betydlig kallare väder än vad som är normalt för årstiden.

Elcertifikatspriserna stiger kraftigt trots stor tilldelning

Elcertifikatspriserna stiger kraftigt trots stor tilldelning

Blogginlägg   •   Jan 20, 2014 12:59 CET

Inledningen av vintern har varit blåsig och december månad var inget undantag. Detta har resulterat i en väldigt stor tilldelning av elcertifikat för den sista månaden under år 2013. Totalt utfärdades 2,2 miljoner elcertifikat* av Svenska Kraftnät och NVE (Norges Vassdrags- och Energidirektorat) i den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Spridda prognoser

Spridda prognoser

Blogginlägg   •   Jan 16, 2014 10:48 CET

Just nu är det varannandags handel på nordiska elbörsen. Efter en stor rörelse i december där samtliga terminer föll allt eftersom hydrobalansen förbättrades har terminerna denna vecka hittills handlats upp och ned varannan dag.

Känslig prisbild

Känslig prisbild

Blogginlägg   •   Jan 15, 2014 10:33 CET

Efter en period av för årstiden stabil eltillgång fick vi igår på förmiddagen se en mer svajande frekvenshållning. Strax före klockan 07:00 igår sjönk frekvensen till nivåer under 49.9Hz vilket var så pass lågt att insatserna som krävdes under timme 8 (07:00 – 08:00) för att återställa balansen kostade marknadsaktörerna mer än 250€/MWh.

Nederbördsrikt och milt väder över jul och nyår

Nederbördsrikt och milt väder över jul och nyår

Blogginlägg   •   Jan 08, 2014 15:32 CET

Då var storhelgerna passerade och vi går mot successivt ljusare tider framöver. Hittills denna vinter har vädret varit mildare än vad som är normalt för årstiden och därmed inneburit en lägre förbrukning rent generellt.

Hydrologiskt underskott ett minne blott

Hydrologiskt underskott ett minne blott

Blogginlägg   •   Dec 19, 2013 15:30 CET

De senaste veckorna har terminskontrakten på elbörsen fallit kraftigt över hela linjen. Orsaken är främst det extremt milda och nederbördsrika väder vi har sett de senaste veckorna, och efter ett år med hydrologiskt underskott är vi återigen i balans.

Är priserna höga eller låga?

Är priserna höga eller låga?

Blogginlägg   •   Dec 10, 2013 09:54 CET

Faktum är att konsumenter de senaste 8 åren inte kunnat binda sina elpriser på bättre nivåer än just i år. Med tanke på att vi står med vintern för dörren och vi fortfarande inte har en aning hur kall eller torr som vintern faktiskt riskerar att bli, så är det svårt att argumentera mot att binda sitt elpris på dessa historiskt låga nivåer.

Stormig elhandel

Stormig elhandel

Blogginlägg   •   Dec 06, 2013 12:56 CET

Den fysiska handeln av el vid extrem blåst är inte helt okomplicerad av flera anledningar. Det är prognosarbetet som får sig lite extra utmaningar utöver normala besvärligheter. Vindkraften bidrar med sin del i form av stor produktionsvolym att planera in vid rätt tidpunkt.

Marknaden faller på fortsatt våta väderprognoser

Blogginlägg   •   Nov 29, 2013 10:08 CET

I det läge vi befinner oss i för tillfället vad gäller hydrobalansen så är väderprognoserna av central betydelse för utvecklingen av priserna. Så länge som underskottet i hydrologin krymper finns det utrymme för fortsatt prisfall medan skulle ett högtryck dra in över Skandinavien så vänder marknaden raskt och höjer terminspriserna igen.

Väderomslag

Väderomslag

Blogginlägg   •   Nov 25, 2013 09:06 CET

Vi kom in denna vecka med prognoser som visade på en torr och kall inledning av december månad. Marknaden går som vanligt händelserna i förväg och prisade in ett blockerande högtryck genom att trycka på köpknappen. Hade utfallet blivit fortsatt högtryck hade underskottet i hydrobalansen blivit ytterligare ansträngt och det var detta marknaden prisade in.