Ldzir2ljvds6r72obq5i

När testade du dig senast?

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 07:00 CET

När testade du dig senast? HIV testing week 21-28 november är ett internationellt initiativ för att gemensamt uppmärksamma vikten av testning som prevention och vi vill påminna att i Sverige har alla rätt till anonym och gratis testning. Ersättning för testerna faller under smittskyddslagen och täcks därför av smittskyddet i respektive län i landet.

Htcymxea8qkxgnd56sbn

HIV testing week varje vecka

Pressmeddelanden   •   2013-12-02 07:30 CET

Förra veckan, inför Internationella aidsdagen, genomfördes European HIV testing week, där Sverige deltog. Syftet var att få fler att testa sig och därmed få behandling samt att minska antalet sena diagnoser, vilket ökar risken för aids. Hiv-Sverige hoppas på tradition, men vill också uppmana alla som har utsatt sig för risk att hivtesta sig, oavsett vecka på året. Det är anonymt och gratis.

Rwkoydzyeznvk23o3d5s

Pressvisning av ”Hemligheten” – en film om att leva med hiv som tonåring

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 07:30 CET

Daniel är 17 år och född med hiv. ”Hemligheten” handlar om hans liv med familj, kompisar, förälskelse och om strävan efter att leva ett så normalt liv som möjligt. Vilka förutsättningar har han i ett samhälle som fortfarande domineras av okunskap om hiv och en lagstiftning som riskerar att göra honom kriminell om han inte berättar om sin hiv för tjejen han är kär i, innan de har sex?

09qmdq4nsfvefngtrrjq

Hiv-Sverige och Clarion Hotel Stockholm uppmärksammar internationella aidsdagen

Pressmeddelanden   •   2013-11-25 07:32 CET

Hiv-Sverige och Clarion Hotel Stockholm samarbetar återigen för att uppmärksamma internationella aidsdagen 1 december. Under vecka 48 (25/11-1/12) kommer en miniutställning om hiv att visas på Clarion Hotel Stockholm.

H03ojww92iqmj4hyru15

Sprututbyte som hälsoinsats

Pressmeddelanden   •   2013-11-06 08:00 CET

Nationell sprututbyteskonferens i Göteborg den 7 november

Vnz0srobtimmmtppbjlz

Hiv överförs framför allt från personer som inte känner till sin hiv

Pressmeddelanden   •   2013-10-21 17:17 CEST

Idag släpptes den nya smittsamhetsrapporten. Den aktualiserar det Hiv-Sverige länge arbetat för – testning är ett effektivare verktyg i hivpreventionen än informationsplikten som vi anser bör avskaffas för personer som lever med hiv.

Media-no-image

Postihiva Gruppen utnämner Venhälsan till hedersledamot

Pressmeddelanden   •   2013-08-01 15:16 CEST

Motiveringen är att Venhälsan över 30 år på ett professionella sätt stöttat, vårdat och behandlat hivpositiva män som har sex med män. De har även på ett mycket hedervärt sett visat omsorg och bidragit till att förbättra hivpositivas livsvillkor.
Venhälsan är nog landets mest förtroendeingivande klinik för män som har sex med män oavsett om de hivpositiva eller söker för andra könssjukdomar. Detta förtroende har de skapat genom sin unika kompetens både på hiv/STI och förståelse för HBTQ-gruppen. Här är inget främmande och man kan vara helt öppet med både sin sexuella preferens och intressen.

Utmärkelsen delas ut i Posithiva Gruppens lokaler på Tjurbergsgatan 29 (T-bana Skanstull) den 2 augusti kl 20.00 i samband med att organisationen har öppet hus under Pride. Alla är välkomna oavsett hivstatus, religion eller kön. För mer info se www.posithivagruppen.se.

Presskontakt

Hans Nilsson, 0768-984406


Posithiva gruppen är Sveriges första, äldsta och största nationella medlemsförening för hivpositiva män som har sex med män. Vi grundades 1985 och har öppet för våra medlemmar tre gånger/vecka med aktiviteter för att förbättra livskvalitén.

Posithiva Gruppens årsmöte har beslutat att utse Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm till Hedersledamot. Utmärkelsen delas ut den 2 augusti kl. 20.00

Läs vidare »
Media-no-image

Jonas Gardell och Barbro Westerholm tilldelas Heders-Red Ribbon 2013

Pressmeddelanden   •   2013-05-06 08:00 CEST

Hiv-Sverige har valt att tilldela Jonas Gardell och Barbro Westerholm 2013 års Heders-Red Ribbon. Årets båda mottagare har under lång tid med stort mod sagt, gjort och uttalat det som andra inte vågat. Jonas Gardells senaste bidrag, romantriologin Aldrig torka tårar utan handskar har både hyllats och kritiserats, men framför allt har den väckt en hel nation och fört upp hiv på agendan igen. Barbro Westerholm har i decennier målmedvetet arbetat mot diskriminering och för alla människors lika värde och rätt att få sina behov tillgodosedda, inklusive personer som lever med hiv. Hon arbetar idag aktivt för en översyn av smittskyddslagen och vill utreda möjligheten till avskaffandet av informationsplikten. Jonas Gardell och Barbro Westerholm har genom sitt fantastiska arbete underlättat vårt.

Hiv-Sverige har sedan sitt 15-årsjubileum, 2005, delat ut Heder-Red Ribbon i samband med International AIDS Candlelight Memorial Day. Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer eller företag som gjort en insats för att förbättra hivpositivas villkor. Bland tidigare mottagare återfinns Sprututbytesprogrammet i Malmö (2006), Andreas Lundstedt (2008) och Anna Maria Sörberg (2010). Utmärkelsen består av ett diplom samt ett Red Ribbon i guld och granater av smyckesdesignern Michaela de la Cour.

Årets utdelning äger rum på Clarion Hotel Stockholm den 21 maj.

Candlelight Memorial Day arrangeras den 19 maj och firar i år sitt 30-årsjubileum. Rörelsen samlar människor över hela världen dels för att hedra dem som avlidit i AIDS och dels för att synliggöra dem som lever med hiv för att på så sätt öka kunskap och förståelse och därmed minska stigma och diskriminering. Läs mer på www.candlelightmemorial.org.

Candlelight Memorial Day uppmärksammas även genom lanseringen av boken ”Ett positivt liv – en bok om att leva med hiv”, sammanställd av Gilead. www.gilead.com/sweden


Hiv-Sverige är en nationell, partipolitiskt- och religiöst obunden paraplyorganisation som arbetar med hivpositivas intressefrågor samt bevakar och försöker stärka hivpositivas rättigheter i samhället. www.hiv-sverige.se

I samband med International AIDS Candlelight Memorial Day delar Hiv-Sverige ut Heders-Red Ribbon till Jonas Gardell och Barbro Westerholm, som båda bidragit till att underlätta hivarbetet och livet för personer som lever med hiv.

Läs vidare »
09qmdq4nsfvefngtrrjq

Hiv-Sverige och Clarion Hotel Stockholm uppmärksammar internationella aidsdagen

Pressmeddelanden   •   2012-11-29 08:00 CET

Hiv-Sverige och Clarion Hotel Stockholm samarbetar för att uppmärksamma internationella aidsdagen, den 1 december. Under två veckors tid, från den 27 november till den 9 december kommer Clarion Hotel Stockholm att sälja, den för ändamålet framtagna, WAD-drinken. WAD står för World AIDS Day och del av intäkterna från drinken kommer att gå oavkortat till Hiv-Sverige.

Media-no-image

Patientsäkerhet A och O gällande regler för blodgivning

Pressmeddelanden   •   2012-08-16 14:56 CEST

Patientsäkerhet A och O gällande regler för blodgivning

 

Patientens hälsa och säkerhet, snarare än sexuell orientering, bör vara av största prioritet och avgörande gällande vem som ska få lämna blod.

 

Centerledaren Annie Lööfs uttalande den 3 augusti om att frångå kravet på avhållsamhet från sex i 12 månader för män som har sex med män (MSM) som vill ge blod har föranlett en omfattande debatt. Hiv-Sverige har med intresse följt inläggen i media från enskilda individer såväl som rikstäckande organisationer.

 

Vi på Hiv-Sverige anser att det är av yttersta vikt att personer som får blod från blodgivare ska känna sig trygga och inte under några omständigheter utsättas för risk för överföring av blodsmitta vid en blodtransfusion. Vilka regler som sedan ska gälla angående vem som får lämna blod och när bör avgöras utifrån patientsäkerheten. MSM är en riskgrupp och enligt Smittskyddsinstitutet en prioriterad sådan för hivpreventiva insatser. Men även om andelen hiv är högre bland MSM än bland andra grupper är de befintliga hivtesterna lika tillförlitliga oavsett vem man testar.  Hiv-Sverige anser därför att en generell linje bör gälla överlag. För att kunna garantera ett tillförlitligt hivtest ska det gå 12 veckor sedan personen senast haft sex. Om så är fallet borde en blodgivare få lämna blod, oavsett sexuell orientering, och utan att riskera patientens hälsa och säkerhet.

 

Hiv-Sverige är en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation på riksnivå som arbetar med hivpositivas intressefrågor samt bevakar och arbetar för att stärka hivpositivas rättigheter i samhället.

 

Kontakt: 

Åsa Cronberg, 076-555 67 91,  po@hiv-sverige.se

Peter Månehall, 073-944 98 90, ombudsman@hiv-sverige.se

Patientens hälsa och säkerhet, snarare än sexuell orientering, bör vara av största prioritet och avgörande gällande vem som ska få lämna blod.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Verksamhetsutvecklare
  • Verksamhetsutveckling och verksamhetsansvarig
  • farhad.mazi@hiv-sverige.se
  • 0707737884

Om Hiv-Sverige

Hiv-Sverige - För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Adress

  • Hiv-Sverige
  • Tjurbergsgatan 29
  • 118 56 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar