Skip to main content

​Så går arbetet vidare med kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Feb 28, 2019 08:00 CET

När tiden gick ut för att lämna in synpunkter på förslaget till kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun hade tio remissvar kommit in. ”Nu ska remissvaren sammanställas och eventuellt arbetas in i förslaget och det börjar vi med 18 mars - sedan får vi se hur lång tid det tar”, skriver Irja Gustavsson (S).

Kommunstyrelsens och Tillväxtutskottets ordförande Irja Gustavsson och Jonas Kleber (C) tar nu över arbetet med det kulturpolitiska programmet sedan Daniel Andersson (S) fått nya uppdrag. ”Jonas och jag tillsammans med Kristina och hennes medarbetare börjar”.

”Flera områden i det kulturpolitiska programmet berör frågor som också diskuteras utifrån servicenivåer runt om i kommunen. Alla våra program måste ha en röd tråd”, har Irja Gustavsson förklarat tidigare.

Tio remissvar på förslaget till kulturpolitiskt program

Remissvar på förslaget ”Kulturpolitiskt program för Lindesbergs Kommun år 2019-2027” - som tagits fram under ledning av Daniel Andersson (S) - har kommit in från två nämnder, fyra partier och fyra föreningar:

Socialnämnden: ”Det kulturpolitiska programmet för Lindesbergs kommun ska gälla för alla äldre i kommunen - inte bara de som bor på särskilda boenden. Och programmet ska också beakta att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i olika kulturella evenemang". Läs hela remissvaret >>

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt remissvar att syftet med det kulturpolitiska programmet ändras och att det i sin slutgiltiga utformning inte formuleras som ett för barn- och utbildningsnämnden styrande dokument: "Ett parallellt styrdokument riskerar att göra styrningen otydlig och det finns även en risk för att olika aktiviteter och åtgärder i praktiken motverkar varandra”. Läs hela remissvaret >>

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med Tommy Kragh (S) Lindesberg som ordförande har inte svarat på remissen.

Fyra partier har svarat

Centerpartiet: ”I det Kulturpolitiska programmet står det att social hållbarhet uppstår då medborgarna känner delaktighet och inflytande och kan påverka sin livssituation och att alla människors tillgång till kultur är en mänsklig rättighet, därför menar Centerpartiet att kultur är för alla. Generellt sett kan det Kulturpolitiska programmet skrivas mer generellt, eller alternativt få med mer prioriterade områden och aktiviteter för alla grupper i kommunen. Läs hela remissvaret >>

Liberalerna: ”Kulturråd. Kulturpeng per capita. Läsförmåga och läsförståelse hos barn och ungdomar. Museum. Det är punkter som Liberalerna tar upp i sitt andra och uppföljande remissvar på förslaget till Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Läs hela remissvaret >>

Miljöpartiet de gröna anser i sitt remissvar att textmassan i förslaget till kulturpolitiskt program är för ordrik och därigenom en ”berg- och dalbana ” mellan målskrivning och verksamhetsplaner: Texten bör filtreras, krympas och koncentreras till ett övergripande måldokument, menar partiet. Läs hela remissvaret >>

Vänsterpartiet: ”Det borde finnas en formulering som trovärdigt kommunicerar att Lindesberg verkligen vill satsa på kultur”. Läs hela remissvaret >>

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet har inte svarat skriftligt på remissen.

”Socialdemokraterna synpunkter finns i det kulturpolitiska dokumentet. Vår representant såg till att våra synpunkter kom med direkt”, förklarar Irja Gustavsson (S).

Fyra föreningar har svarat:

Lindesbergs Hembygdsförening: ”Programmet är en önskevision som vi som arbetar aktivt inom den ideella kultursektorn anser ligga långt ifrån den verklighet vi upplever. Hur förankrat i verkligheten är programmet egentligen?” Läs hela remissvaret >>

Lindesbergs Filmstudio: ”Utifrån Lindesbergs Filmstudios perspektiv är det naturligtvis viktigt med en biograf - men i förslaget finns ingen beskrivning HUR man vill möjliggöra biografen som mötesplats”. Läs hela remissvaret >>

Linde Bergslags Släktforskarförening: ”Vi saknar förslag på eventuell samverkan i syfte att utveckla och tillgängliggöra kultur för olika målgrupper – inte bara de åldersgrupper som har hög prioritet i förslaget”. Läs hela remissvaret >>

Lindesbergs Konstförening: ”Vi tycker att inledningen är bra men saknar konkreta mål som bör finnas med för att kunna göra avstämningar under programtidens gång. Och vi efterlyser en kulturnämnd eller åtminstone en samrådsgrupp i kommunen”. Läs hela remissvaret >>

....................................................