Skip to main content

Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan

Evenemang

21
OCT
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Befolkningstillväxt ökar efterfrågan på högvärdigt foderprotein. Utvinner vi proteiner från avfall kan vi minska sopmängder, återvinna näringsämnen & producera inhemskt proteinfoder. I fluglarvskompostering omvandlas organiska rester till djurprotein & gödselmedel. Riskerna är många, men möjligheterna för ett hållbart kretslopp med avfall och insekter är fler. Webbsänds http://bit.ly/insekter

Registrering

Anmäl dig till evenemanget