Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 31 träffar

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 19:01 CET

Akademien har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 i Stockholms Stadshus.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:16 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Jordbruksavdelningen valdes Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala; Maria Forshufvud, Råå; Per Hansson, Höör; Bengt Johnsson, Aneby, Christian Negendanck, Eslöv; Lena Rodhe, Storvreta; och Ingvar Vågsholm, Uppsala, samt utländska ledamöterna Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och Marie Modal, Harstad, Norge.

KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 16:12 CET

Akademien har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus.

KSLA har utsett 2016 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2016 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2015 08:51 CET

Akademien har utsett 2016 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Prins Carl Philip delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 204:e högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms Stadshus.

Nyheter Visa alla 61 träffar

Seminarium 4 december: Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Seminarium 4 december: Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Nyheter   •   Nov 06, 2018 13:23 CET

1986–2001 fanns nära 200K BSE-smittade djur i Europa. Ursprunget var köttmjöl av djurkadaver som användes till foder. Att sjukdomen kan överföras till människor genom köttprodukter startade en samhällsdebatt om livsmedelssäkerhet mm. De som var med ger sin syn på saken och vi diskuterar nuläget för sjukdomen. Anmälan senast 26 november. http://bit.ly/20181204_BSE Välkommen!

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 3-2018

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 3-2018

Nyheter   •   Okt 30, 2018 15:52 CET

Berteboskonferensen om global livsmedelssäkerhet. Skalans betydelse och jordbrukslandskapet. Matfokuserad studieresa i Nederländerna. Stilisten, fotografen och markhistorikern Mårten Sjöbeck. Rundtur med skogsfokus på donationsegendomen Barksätter. Enaforsholmskursen 2018 i bilder. http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-3-2018/

Ny skrift: UNIK Utmaning 2017 (KSLAT 4-2018)

Ny skrift: UNIK Utmaning 2017 (KSLAT 4-2018)

Nyheter   •   Okt 22, 2018 08:34 CEST

En casetävling om att halvera vårt matsvinn till år 2030 I oktober 2017 hölls KSLA:s casetävling UNIK Utmaning för tredje gången och på ett internationellt tema: FN:s globala mål nr 12 för hållbar utveckling med fokus på hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det handlade alltså om att halvera det globala matsvinnet. Här är lagens lösningsförslag. Hämta pdf: http://bit.ly/kslat_4-2018

Seminarium 5 december: Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Seminarium 5 december: Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Nyheter   •   Okt 17, 2018 12:20 CEST

Livsmedelsimport ökar Sveriges markanvändning utomlands, medan vår egen åkermark tas ur produktion, vilket försämrar landsbygdens ekonomiska utveckling. Klimatutsläppen måste minska samtidigt som inhemsk livsmedelsproduktion måste öka. Det ställer frågor om jordbrukets framtida markanvändning på sin spets. Anm senast 30 nov. Avgift: 300/150/0 kr. http://bit.ly/markanv-jordbruk Webbsänds!

Evenemang Visa alla 62 träffar

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Evenemang   •   Nov 06, 2018 12:56 CET

1986–2001 diagnosticerades nära 200 000 djur i Europa som smittade av BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var köttmjöl av djurkadaver som användes till foder, sedan 2001 helt förbjudet i EU. 1996 bevisade forskare att sjukdomen kunde vidarebefordras till människor genom konsumtion av köttprodukter. Avslöjandet att svenska företag använde självdöda djur i produktionen av köttmjöl, ledde till en...

2018-12-04, 13:00 - 17:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Evenemang   •   Okt 17, 2018 11:34 CEST

Under de senaste decennierna har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt och därmed också vår markanvändning utomlands. Intresset för och omsorgen om den svenska jordbruksmarken har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor. Värdefull åkermark i slättlandskapen bebyggs med hus och vägar och i skogs- och mellanbygderna tas åker- och betesmarker ur produktion och markerna växer igen. Det...

2018-12-05, 10:00 - 16:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

Evenemang   •   Sep 21, 2018 11:45 CEST

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?Flera månader med extrem värme och långvarig torka gav oss en föraning om vad framtidens klimat kan innebära och många har funderat kring framtida livsmedelsförsörjning under denna sommar. Enligt FAO:s statistik produceras 96 procent av de kalorier vi äter via fotosyntes på åker och äng. Åkerns primärproduktion kräver lantbrukare och runt lantbruk...

2018-11-21, 10:00 - 16:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Evenemang   •   Sep 19, 2018 14:58 CEST

Det pratas mycket om mervärden i svensk livsmedelsproduktion, men vad menar vi egentligen med detta uttryck? Under en eftermiddag kommer olika typer av värdebyggande egenskaper i den svenska maten att belysas och bedömas.Inledningsvis diskuterar vi definitioner av begreppet mervärde för att sedan fördjupa beskrivningen beträffande hälsa, miljö, djurvälfärd, konsumentaspekter, livsmedelsexport o...

2018-11-29, 13:00 - 17:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm