Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 34 träffar

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:31 CET

​Förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping, har valts till hedersledamot i KSLA vid sammankomsten den 13 december 2018. Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar på yttersta allvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:24 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Jordbruksavdelningen. Den arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:22 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav nio i Allmänna avdelningen. Den arbetar med frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering, och även med frågor inom näringar/vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jord- resp skogsbruk, som fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 19:01 CET

Akademien har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 i Stockholms Stadshus.

Nyheter Visa alla 65 träffar

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Nyheter   •   Mar 14, 2019 10:41 CET

Pest, boskapspest och mjältbrand räknas som farsoter, dvs smittsamma sjukdomar som sprids fort i stora utbrott. Historisk kunskap är central för att t ex förutse var nya utbrott kan uppstå. Vilka lärdomar kan vi dra från källor om äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? http://bit.ly/kslat_2-2019

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Nyheter   •   Mar 08, 2019 08:47 CET

Livsmedelsexport är en central del av den svenska livsmedelsstrategin. Detta seminarium vill belysa hur livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten. Vi tar upp regeringens syn på exporten, teorin bakom en lyckad exportsatsning, erfarenheter från Finland m m. Gratis, anm senast 17 april. http://bit.ly/livsmedelsexport2030

Seminar 18 Feb: Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Seminar 18 Feb: Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Nyheter   •   Feb 11, 2019 09:14 CET

Handelsfrågan blir alltmer aktuell. Multilateralismen och WTO har blivit ifrågasatta. Istället verkar bilaterala avtal bli allt viktigare. Vad betyder det för Sverige och för företag i de gröna näringarna? Ken Ash, chef för OECD:s handels- och jordbruksdirektorat, ger ett globalt perspektiv på utvecklingen i handelspolitiken. Anm senast 15 feb. Livestreamas. http://bit.ly/protektionism

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Nyheter   •   Feb 08, 2019 11:32 CET

Professor, Barry Costa-Pierce will talk about fisheries & aquaculture production systems and functional connections between the systems, and more. Presentations by international and national researchers on sustainable aquaculture connected closely to fisheries, marine ecosystems, communities, and the context of coastal developments. No fee, register by 14 March. http://bit.ly/sust-aquaculture

Evenemang Visa alla 65 träffar

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Evenemang   •   Mar 07, 2019 17:08 CET

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolk...

2019-04-23, 13:00 - 16:00 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Evenemang   •   Feb 11, 2019 09:04 CET

In recent years, trade issues have become more important. Multilateralism and the World Trade Organization (WTO) have been questioned. The United States, since the Second World War the guarantor of the multilateral system and advocated global free trade, has changed politics since Donald Trump became president. This creates tensions in relation to the other two major trading blocks, the EU and ...

2019-02-18, 13:00 - 16:30 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Sustainable Aquaculture at local and global scales

Sustainable Aquaculture at local and global scales

Evenemang   •   Feb 08, 2019 11:04 CET

Aquaculture is said to be the world’s fastest growing food enterprise. It supplies a growing global population with nutritious food from aquatic animals and plants. However, the production forecasts to 2050 show that global aquaculture production will remain dominated by Asia (~80–90% of world production) while the rest of the world shows very little or no growth. Hyperinflation of the global g...

2019-03-21, 10:30 - 16:30 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien/The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry Drottninggatan 95 B Stockholm, Sweden

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Evenemang   •   Nov 06, 2018 12:56 CET

1986–2001 diagnosticerades nära 200 000 djur i Europa som smittade av BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var köttmjöl av djurkadaver som användes till foder, sedan 2001 helt förbjudet i EU. 1996 bevisade forskare att sjukdomen kunde vidarebefordras till människor genom konsumtion av köttprodukter. Avslöjandet att svenska företag använde självdöda djur i produktionen av köttmjöl, ledde till en...

2018-12-04, 13:00 - 17:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm