Skip to main content

Workshop: Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Evenemang

12
FEB
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
I oktober 2013 undertecknade Östersjöländerna reviderade reduktionsbeting för kväve och fosfor, där kraven på minskad fosforbelastning ökats med drygt 80 % för Sveriges del. Här vill vi klargöra kväve- och fosforflödena i Sverige och utreda begreppen kring bakgrundsbelastning och mänsklig påverkan, åtgärdbarhet i teori och praktik m m. Moderator: Helena Aronsson Välkommen http://bit.ly/1dlSEf4

Registrering

Anmäl dig till evenemanget