Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 121 skogsbruk 106 livsmedel 102 miljö 56 klimat 41 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 16 biobränsle 13 inval 13 fuel 12 djur 11 ledamöter 10 landsbygd 10 fibre 8 food 8 ledamot 8 EU 7 jakt 6 ekosystem 6 utbildning 6 politik 6 fiske 5 vatten 4 teknik 4 mat 4 belöningar 4 trädgård 4 biologisk mångfald 4 konkurrenskraft 4 vilt 3 hälsa 3 kött 3 framtid 3 priser 3 mark 3 fisk 3 naturresurser 3 skarv 3 säl 3 bioteknik 3 litteratur 3 Tandem Forest Values 2 hållbarhet 2 kultur 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 fiskeripolitik 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 förnybar el 1 sjukdom 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 vco 1 vci 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 handel 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 odlingssystem 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 projekt 1 nominering 1 konkurrenskraftsutredningen 1 kompetensutveckling 1 telefoni 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 ekonomi 1 fossila bränslen 1 artskydd 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 transport 1 värdekedjor 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 biokompositer 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 bertebos 1 ekologi 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 religion 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 entreprenör 1 förorening 1 ruralities 1 wwf 1 livsmedelsstrategi 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 konkurrens 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 koldioxid 1 biotech 1 cancer 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 anslag 1 hedersledamöter 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 utlysningar 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 remisser 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 kommunikation 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 sörlin 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 högtidssammankomst 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 migration 1 urban ecology 1 fsc 1 rovdjur 1 arbete 1 jägmästare 1 park 1 eko 1 trygghet 1 integrerad odling 1 filosofi 1 socioekonomi 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 akvakultur 1 konsument 1 försiktighetsprincip 1 research 1 mångfald 1 professurer 1 växter 1 Visa alla taggar

Tag / energi

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2014 10:16 CET

KSLA Nytt & Noterat nr 4-2014 finns ute nu för nedladdning – innehåller info om akademiaktiviteter. T ex insekter, landskapsnod, kompetensutveckling och annat relaterat till skogsbruk, matkommittéexkursion m m. Och våra nya ledamöter och pristagare! Bara att ladda ned!

KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:28 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

KSLA delar ut priser och belöningar 2015

KSLA delar ut priser och belöningar 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:15 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2015 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015 i Stockholms Stadshus.

Följ via webb: Insekter som produktionsdjur i lantbruket

Följ via webb: Insekter som produktionsdjur i lantbruket

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2014 11:59 CEST

I fluglarvskompostering omvandlas organiska rester till djurprotein & gödselmedel. Riskerna är många, men möjligheterna för ett hållbart kretslopp med avfall och insekter är fler. Utvinner vi proteiner från avfall kan vi minska sopmängder, återvinna näringsämnen & producera inhemskt proteinfoder. Följ på webben fr kl 13 idag! http://bit.ly/insekter

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2014 07:29 CEST

Ur innehållet: Klimatförändringar och grön tillväxt, hot/möjligheter för svenskt jord- och skogsbruk; Sveriges framtida elförsörjning, ett samtal om Sveriges kommande investeringar i elproduktion; Landskapsnod för dialog, jord- och skogsbruk måste delta i diskussionen; Myndigheterna kring skogen, ökad komplexitet = ökat antal intressenter; http://bit.ly/ksla-nytt-2-2014

Ny KSLA Nytt & Noterat!

Ny KSLA Nytt & Noterat!

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2014 09:18 CEST

Vårnumrets innehåll: Makten över marken, Mat, pris och mervärden, Skogsnäringens värdekedjor, Landskap, Parfym, Att rädda havet… m m. Ladda ner här: http://bit.ly/1sEgyfe

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2013 16:54 CET

Nr 4-2013: Marken i centrum för Konkurrenskraftsutredningen. Tummen upp för Nationellt Skogsprogram. Är nedlagd jordbruksmark en resurs i klimatarbetet? Skogsbruk i ett förändrat klimat. När landet kom till staden – en bok om lantbruksmöten som arena för agrart moderniseringsträvande. En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden. ”SIFI 2.0” och annat som hänt och kommer att hända…

Ny skrift! Global Outlook – Future competition for land and water

Ny skrift! Global Outlook – Future competition for land and water

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2013 11:20 CEST

In order to satisfy the ever increasing needs of Food, Feed, Fibre and Fuel, there will be a progressively severe competition for limited land and water resources in the future. This was discussed by several international experts at KSLA's Global Outlook symposium in January 2013. This is a documentation of their speeches. http://bit.ly/16gSqrr

Ny skrift: Framtidsprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063

Ny skrift: Framtidsprojektet – ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2013 08:47 CEST

Framtidsprojektet är en mångvetenskaplig tankesmedja baserad på ett tvärsnitt av de många utbildningar som arbetar med naturresurshantering. 15 unga akademiker har processat fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom framtidens yrkesutövares ögon. Denna skrift är resultatet. Ladda ned eller beställ KSLAT nr 3-2013 http://bit.ly/10Bvs9h

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i januari 2013

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i januari 2013

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2013 13:19 CET

Den 28 januari fyller akademien 200 år. Årets första aktiviteter ingår i jubileumsfirandet. Akademiens 200:e högtidssammankomst, i närvaro av Kungen och Drottningen. Nya ledamöter välkomnas, pristagare belönas. Global Outlook – internationellt symposium om den globala konkurrensen om land och vatten med bl a förre generaldirektören för FAO, Jacques Diouf.

Global Outlook – om konkurrensen om mark och vatten

Global Outlook – om konkurrensen om mark och vatten

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2013 10:18 CET

Det globala behovet av mat, foder, fiber och bränsle (Food, Feed, Fibre and Fuel) en fråga av högsta politiska dignitet. För att möta de ökande behoven av ”de fyra F:n” uppstår allvarlig konkurrens om begränsade mark- och vattenresurser. Vi belyser detta ur fyra olika perspektiv. Välkommen till Internationellt symposium med bl a Jacques Diouf, Susan Baker & Marit Paulsen. http://bit.ly/XoIWp0

Välkommen till KSLA:s novemberaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2012 09:02 CET

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2012: Att göra risker till möjligheter • Allemansrätt • Skogsmarksvittring • Alléer och landskap • Svensk skogshistoria • Effektiv energianvändning. Välkommen till Drottninggatan 95 B i Stockholm!

Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit? Seminarium 24 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2012 09:32 CEST

Bioenergi är en viktig del i det svenska energisystemet och det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara ökar. Vilka är förutsättningarna för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling? Seminarium 24 oktober hos KSLA. Moderator: Annika Åhnberg. Seminariet webbsänds. bit.ly/N5sIXm

Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter!

Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2012 16:00 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i oktober 2012: Anpassning till klimatförändringar • Rödkullan & vargen – djurhållning i glesbygd • Sveriges trädgårdar, viktiga för folkhälsan • Den svårfångade framtiden – skogsbrukets framtidsspaning • Tekniska produkter från biomassa ...

100.000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

100.000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2012 08:32 CEST

Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2013! Uppmärksamma nyskapande personer i 25–30-årsåldern som jobbar med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden – nominera senast 2 november.

The global need for food, fibre and fuel – ny publikation

The global need for food, fibre and fuel – ny publikation

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2012 14:27 CEST

Land use perspectives on constraints and opportunities in meeting future demand. Some of the world’s foremost experts in the various fields concerning food, fibre and fuel discussed this topic at two seminars arranged by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in 2011. This publication serves as a valuable summary.

Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2012 10:14 CEST

Vid denna konferens den 9 maj ser vi på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med detta kan vi också öka andelen förnybar energi. Vår energianvändning är på ungefär samma nivå som på 70-talet; då dominerade oljan men idag täcker den förnybara energin nästan 50% av våra behov. http://www.ksla.se/aktivitet/effektiv-energianvandning/

Välkommen till KSLA:s majaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2012 17:16 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i maj 2012: Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och för miljön. Ska landsbygden kunna kommunicera – och hur ska det då gå till? Från kolkälla till kolfälla – om framtidens klimatsmarta jordbruk. Effektiv energianvändning. The transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences. www.ksla.se

Bättre träd med förädling och modern genteknik

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2012 13:03 CEST

Seminarium på IVA 19 april kl 13.00. Efterfrågan på pappersmassa och sågtimmer och på bioenergi och nya material växer. Men det finns inte mer mark utan vi måste producera mer skog på samma eller mindre areal än idag. Här presenteras trädförädling och nya tekniker för att snabbare erhålla förädlingsvinster. Hur ska vi ställa oss till ev risker med ökad användning av förädlat material?

Skogsriket – värden för världen  torsdag 12 april ca 15.45.

Skogsriket – värden för världen torsdag 12 april ca 15.45.

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2012 15:23 CEST

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision. Kan Sverige bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna? Med Eskil Erlandsson och våra tre skogsambassadörer. Sammankomsten börjar ca 15.45. Se den online! http://www.ksla.se/aktivitet/skogsriket-med-varden-for-varlden/