Gå direkt till innehåll
KSLA Webinar on 9 June, 2021: Bioeconomy – from pathways to practice

Nyhet -

KSLA Webinar on 9 June, 2021: Bioeconomy – from pathways to practice

Bioeconomy developments are key for the transition from a fossil-based economy to a society built on renewable resources. Yet, the bioeconomy is interpreted and has advanced very differently in different parts of the world, and in pursuit of a variety of goals, from climate change mitigation to rural livelihoods, gender equality and business development.

Welcome to a webinar organized by KSLA, which will investigate different pathways to the bioeconomy, presenting contrasting examples from Sweden, Eastern Africa, and Colombia. The webinar will discuss how bioeconomy can be turned into action through national and regional strategies. The role of science and innovation in a knowledge-based bioeconomy will be high-lighted.

When & Where
On 9 June, 2021, at 11 am until 1 pm on Zoom.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm