Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 120 skogsbruk 104 livsmedel 100 miljö 55 klimat 40 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 16 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 ledamöter 10 landsbygd 9 fibre 8 food 8 ledamot 8 politik 6 utbildning 6 eu 6 ekosystem 6 jakt 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 trädgård 4 belöningar 4 vatten 4 mat 4 konkurrenskraft 4 vilt 3 teknik 3 framtid 3 litteratur 3 priser 3 kött 3 skarv 3 naturresurser 3 säl 3 bioteknik 3 hälsa 3 mark 3 fisk 3 fiskeripolitik 2 hållbarhet 2 kultur 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 Tandem Forest Values 2 sjukdom 1 professurer 1 landsbygdspolitik 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 kungen40 1 vco 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 vci 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 urban ecology 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 kompetensutveckling 1 nominering 1 odlingssystem 1 telefoni 1 ekonomi 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 transport 1 fossila bränslen 1 konkurrenskraftsutredningen 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 ekologi 1 artskydd 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 värdekedjor 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 biokompositer 1 religion 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 entreprenör 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 wwf 1 förorening 1 bertebos 1 konkurrens 1 ruralities 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 koldioxid 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 biotech 1 cancer 1 kommunikation 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 livsmedelsstrategi 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 hedersledamöter 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 utlysningar 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 handel 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 remisser 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 sörlin 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 export 1 sustainability 1 utsläpp 1 högtidssammankomst 1 fsc 1 rovdjur 1 migration 1 arbete 1 park 1 eko 1 trygghet 1 jägmästare 1 filosofi 1 integrerad odling 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 socioekonomi 1 konsument 1 akvakultur 1 research 1 mångfald 1 försiktighetsprincip 1 växter 1 förnybar el 1 Visa alla taggar

Tag / ledamöter

KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:28 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

KSLA har valt in nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:26 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Jordbruksavdelningen är Pär Bygdeson, Danderyd; Andreas Davelid, Huskvarna; Eva Kaspersson, Stockholm; Per Lindahl, Kristianstad; Ulrik Lovang, Gammalkil, samt Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom: Christina Gestrin, Esbo, Finland; Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

KSLA har valt in nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:23 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya svenska ledamöter i Allmänna avdelningen är Mats Denninger Tystberga; Thomas Hahn, Segeltorp; Jakob Lundberg, Stockholm; Ingrid Petersson, Stockholm; Lisbet Rausing, Sussex, England; Henrik G Smith, och Håkan Tunón, Uppsala. Två utländska ledamöter valdes in: Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och John R Porter, Roskilde, Danmark.

KSLA har utsett två nya hedersledamöter

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:17 CET

Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå, och fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 11 december 2014.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2013 17:52 CET

Vid årets sista sammankomst i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien valdes 22 nya ledamöter in varav 7 i Allmänna avdelningen; 5 svenska och 2 utländska.

KSLA har hållit sin 200:e högtidssammankomst

KSLA har hållit sin 200:e högtidssammankomst

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2013 06:45 CET

Akademiens allra första sammankomst hölls torsdagen den 28 januari 1813. Tvåhundra år senare, på dagen, höll akademien sin jubileumssammankomst i Stockholms Stadshus – formellt möte i Gyllene Salen och Paulirummet och efterföljande bankett i Blå Hallen. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt drygt 800 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Jacques Diouf vald till hedersledamot av KSLA

Jacques Diouf vald till hedersledamot av KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2012 17:11 CET

Förre generaldirektören vid FAO, nu minister och personlig rådgivare till Senegals president, H.E. Dr. Jacques Diouf, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 6 december 2012. Ytterligare två hedersledamöter valdes, båda sedan tidigare ledamöter av akademien: professor emeritus Ulf Renborg (Uppsala) och civiljägmästare Jan Sandström (Stockholm).

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2012 17:10 CET

2012-12-06 valde KSLA in 23 nya ledamöter – till Allmänna avdelningen länsfiskekonsulent Henrik C Andersson (Stockholm), professor Thomas Elmqvist (Täby), VD Mats Halling (Västervik), universitetslektor Anna Jakobsson (Bjärred), professor Ingrid Sarlöv Herlin (Dalby), professor Marie Stenseke (Stenungsund), enhetschef Sara Österman (Sollentuna) och professor Susan Baker (Cardiff, Wales).

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2012 17:10 CET

2012-12-06 valde KSLA in 23 nya ledamöter – i Jordbruksavd universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt (Kristianstad), lantbrukare Boel Andersson (Vellinge), expert Lars-Erik Lundkvist (Uppsala), statsveterinär Torsten Mörner (Bro), AgrD Stina Olofsson (Ängelholm), näringspolitisk chef Alarik Sandrup (Uppsala), Senior Scientist Barbara Lee (USA), professor Antanas Maziliauskas (Litauen).

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2012 17:09 CET

Vid KSLA:s sammankomst 2012-12-06 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är professor Rolf Björheden (Uppsala), professor Ljusk-Ola Eriksson (Sävar), professor Annika Nordin (Umeå), professor Jan Stenlid (Uppsala), samt civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister (Knislinge). Dessutom valdes professor Bjarni Sigurðsson (Selfoss, Island) in.