Skip to main content

Seminarium 29 september: Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Nyhet   •   Aug 16, 2017 09:51 CEST

2017-09-29 Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

KSLA och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige.

Kunskapen om skogens nyckelbiotoper utgör ett viktigt besluts- och kunskapsunderlag om var det finns områden som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogssektorn har diskuterat nyckelbiotopbegreppet och tillämpningen av det under en längre tid. En nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper togs fram i bred samverkan under 2016:

Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen Rapport 7-2016) →

Efter arbetet med nulägesbeskrivningen har Skogsstyrelsen påbörjat en samverkansprocess om nyckelbiotoper. Detta projekt ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. I samverkan med skogssektorn ska projektet genomföra åtgärder för att skapa ökad samsyn om och acceptans för dessa kunskapsunderlag. Projektet ska därigenom bidra till bättre avvägningar mellan produktions- och miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för skogsbruk.

Skogsstyrelsen beslutade i mars 2017 att ta paus i identifiering och avgränsningen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, baserat på de särskilda förutsättningar som råder i den delen av landet. Arbetet med identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper kommer att återupptas vid årsskiftet 2017/2018, då med utvecklad och förbättrad metodik som nu tas fram inom samverkansprocessen.

Tid: Fredag 29 september 2017 kl 10.00–15.30

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan.

Anmälan: Senast 25 september 2017.

Webbsänds (ingen anmälan krävs för att följa sändningen).

VÄLKOMMEN!

Till mer information.

Till anmälan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.