Skip to main content

Äganderätt till mark och vatten – följ seminariet på webben!

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 08:56 CET

Äganderätten till fast egendom består av rådigheter och rättigheter vars omfång och styrka har stor betydelse för utvecklingen inom de areella näringarna. Här belyser vi intressanta strömningar i samhället och deras konsekvenser i fråga om förhållanden mellan ägarintressen och andra samhällsintressen. Med bl a Fredrik Bonde, chefsjurist På LRF, och Lars Emmelin, professor vid Blekinge Tekniska Högskola och Unesco.

Webbsänds från 15.45:
http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62f3
Login: ksla
Lösenord: KunglSLA

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera