Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 204 träffar

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 16:58 CET

​Viltfrågornas aktualitet och de utmaningar som hänger samman med dem har föranlett KSLA:s styrelse att inrätta en kommitté med uppdrag att genomlysa förmågan att hantera mål- och intressekonflikter inom svensk viltförvaltning. Kommittén ska arbeta under tre år och inleder 2019 med en serie framtidsspaningar i syfte att identifiera framtidens viktigaste utmaningar för svensk viltförvaltning.

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:35 CET

Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:31 CET

​Förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping, har valts till hedersledamot i KSLA vid sammankomsten den 13 december 2018. Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar på yttersta allvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:29 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen. Den arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Nyheter Visa alla 131 träffar

Seminarium 11 februari: Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Seminarium 11 februari: Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Nyheter   •   Jan 15, 2019 12:27 CET

Politik och politiker influeras på många sätt. Hur kan vi minska påverkan av falska nyheter, faktaresistens och förutfattade meningar i samhällsdebatten om de gröna näringarna? Hur kan fakta, forskning och värderingar paras till en hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut? Ett dialogseminarium 11 februari kl. 14–17. Gratis men anm senast 5/2. Webbsänds. http://bit.ly/fakta_varderingar

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

Nyheter   •   Dec 18, 2018 16:22 CET

Julnummer av KSLA Nytt & Noterat: Pop up-restaurang • Inspirationsföreläsningar • Skogens rödlista 2050 • Agenda 2030 och skogen • Fortsatt matinspirerad studieresa i Foodvalley… och mer! http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-4-2018/

Seminarium 27 november: Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Seminarium 27 november: Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Nyheter   •   Nov 12, 2018 11:44 CET

Alla länder uppmanas att integrera SDGs i sin globala politik och att utveckla kopplingen mellan skog och hållbar utveckling. Här talar vi svensk politik för global utveckling & handel och hur svenska organisationer kan införa Agenda 2030 i verksamheten. Moderator: Alexander Crawford Avgift: 300:- (ledamöter 150:-, studenter 0:-) Anmälan: senast 20 november. http://bit.ly/agenda2030_skog

Seminarium 4 december: Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Seminarium 4 december: Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Nyheter   •   Nov 06, 2018 13:23 CET

1986–2001 fanns nära 200K BSE-smittade djur i Europa. Ursprunget var köttmjöl av djurkadaver som användes till foder. Att sjukdomen kan överföras till människor genom köttprodukter startade en samhällsdebatt om livsmedelssäkerhet mm. De som var med ger sin syn på saken och vi diskuterar nuläget för sjukdomen. Anmälan senast 26 november. http://bit.ly/20181204_BSE Välkommen!

Evenemang Visa alla 280 träffar

Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Evenemang   •   Jan 15, 2019 12:24 CET

Forskning, värderingar, beprövad erfarenhet, ideologi och försiktighetsprinciper…Politik och politiker influeras på många sätt.Hur kan vi minska påverkan av falska nyheter, faktaresistens och förutfattade meningar i samhällsdebatten om de gröna näringarna? Hur kan fakta, forskning och värderingar paras till en hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut? Ett dialogseminarium med en stunds e...

2019-02-11, 14:00 - 17:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Evenemang   •   Nov 12, 2018 11:31 CET

Hållbarhetsfrågorna kommer allt mer i fokus. FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, breddar hållbarhetsbegreppet. Alla länder uppmanas att integrera hållbarhetsmålen i sin globala politik och i den egna utvecklingen, inte minst med inriktning mot skogliga frågor, och att inom respektive land utveckla kopplingen mellan skogen och dess värdekedjor och hållbar utveckling. Här diskuterar vi hur Sveri...

2018-11-27, 09:30 - 16:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Evenemang   •   Nov 06, 2018 12:56 CET

1986–2001 diagnosticerades nära 200 000 djur i Europa som smittade av BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var köttmjöl av djurkadaver som användes till foder, sedan 2001 helt förbjudet i EU. 1996 bevisade forskare att sjukdomen kunde vidarebefordras till människor genom konsumtion av köttprodukter. Avslöjandet att svenska företag använde självdöda djur i produktionen av köttmjöl, ledde till en...

2018-12-04, 13:00 - 17:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

​Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

​Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

Evenemang   •   Nov 05, 2018 13:01 CET

Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas?Konferens på Uppsala slott i samverkan med länsstyrelsen Uppsala län och SLU.Till mer info och program.Anmälan senast 20 nov. Till anmälan.VÄLKOMMEN!

2018-12-05, 09:00 - 15:40 CET

Uppsala slott Rikssalen, entré D 752 37 UPPSALA

Bilder Visa alla 7 träffar

Vi bör klara vår egen livsmedelsförsörjning i Sverige.

Vi bör klara vår egen liv...

En livsmedelsstrategi med etappmål och åtgärder är bra. Men KSLA:s arbetsgrupp efterlyser tydligare och tuffare mål: Sverige ska klara av...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

5,09 MB • 3900 x 2396 px

Lantbruk och trädgårdsnäring är avgörande för samhället.

Lantbruk och trädgårdsnär...

– Lantbruket och trädgårdsnäringen har avgörande betydelse för samhällets långsiktiga utveckling och överlevnad. Därför måste vi åstadkom...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

4,42 MB • 3096 x 2016 px

Djuromsorgen får inte bli lidande av lägre produktionskostnader.

Djuromsorgen får inte bli...

Lägre produktionskostnader är avgörande för svensk konkurrenskraft. Men lägre produktionskostnader får inte innebära avkall på djuromsorg...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

3,52 MB • 2685 x 2145 px

Offentlig upphandling av livsmedel måste utgå från de svenska djurskyddskraven.

Offentlig upphandling av ...

KSLA:s arbetsgrupp anser att även djurskyddsbestämmelser med teknisk lösning måste kunna ändras eftersom dagens djurhållning är annorlund...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

3,64 MB • 3232 x 1527 px

Kontaktpersoner 4 träffar

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • evdia.vtpesbttdyerxlsszaonyu@kuvsloqa.gqsecf
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk.
 • evyia.yyrodwnqikuirestzs@krcslnka.bvsend
 • 08-5454 7706
Sekreterare i akademiens allmänna avdelning. Allmänna avdelningen bevakar övergripande tendenser inom... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Jordbruk och därtill hörande frågor
 • massgnylustp.slctaogrkzl@kuwsltta.eusehh
 • 08-5454 7724
Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning. Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion,... Visa mer

 • Akademikommunikatör
 • ylzivaia.rlknoiordeoinqd@kcyslfba.idsejq
 • 08-5454 7708