Skip to main content

Är den svenska allemansrätten i fara?

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 13:40 CET

Allemansrätt, allemansvett, allemanssätt – är den svenska allemansrätten i fara?

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna torsdag 8 november ca kl 15.30 – följ webbsändningen! http://bitly.com/QTNixT

Allemansrätten är inristad i den svenska folksjälen och inskriven i vår grundlag. Det är självklart för oss att vi kan röra oss i skog och mark, plocka bär och svamp, tälta på vackra platser och vandra längs stigar och leder utan att behöva fundera över vem som äger marken. Vilken tillgång detta är står omedelbart klart för alla som flyttar utomlands och försöker komma ut i naturen, men möts av taggtråd och hotfulla förbudsskyltar.

Det finns ingen lag som exakt definierar allemansrätten, men det finns lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Att enskilda har rätt att plocka bär ifrågasätter ingen, men har företag rätt att med hjälp av en inhyrd arbetsstyrka plocka bär i kommersiellt syfte? En familj eller några kompisar som tar sig fram med kanot betraktas leende från åkanten, men om en landsbygdsföretagare livnär sig på att paddla med utländska turistgrupper väcks frågan om avtal och ersättning.

Missbruk av allemansrätten, med nedskräpning, förslitning och skador på skog, mark och gröda som följd, hotar vår rätt till naturen. Vilken är en rimlig väg framåt? Och vad måste hända för att såväl natur och allemansrätt som markägarintressen ska kunna fredas utan taggtråd, förbud och konflikter?

Per Nilsson, handläggare, Naturvårdsverket, Åsa Hill, LRF, expert på äganderätt och intrång samt Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv samtalar på ämnet Allemans rätt, allemans sätt och allemans vett – samhällets, markägarens och friluftslivets perspektiv


 

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet. Den 28 januari 2013 fyller KSLA 200 år! Vi uppmärksammar det under hela året.