Skip to main content

Anders Walls landsbygdsstipendium 2014 till Eric Westerberg i Ånäset

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 18:46 CET

”Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas.”

Anders Walls Stiftelsers årliga landsbygdsstipendium har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.

Beredningsgruppen har den 18 december beslutat tilldela Eric Westerberg, Ånäset, 2014 års stipendium
”för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna”.

Stipendiet, som delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2014 , är på 100.000 kronor som är avsedda att användas till kompetensutveckling. Stipendiaten får också tillgång till ett brett och aktivt nätverk.

Mer om Anders Wall-stipendiet.


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.