Skip to main content

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien resten av oktober 2011

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2011 10:40 CEST

Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter!
Sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden, EHEC,Sveriges energiroll.
På Drottninggatan 95 B i Stockholm om annat inte anges.

Säl, skarv och fisk – om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön
Två seminarier som diskuterar frågetecken som finns kring säl, skarv och fisk. En avgörande fråga är vilken inverkan skarvar och sälar har på fiskbestånden och fisket samt vad som ligger till grund för beslut gällande förvaltandet av dessa arter. Är det bra som det är eller finns det behov av förändringar? Finns det en samsyn eller går åsikterna isär hos företrädare för olika intressen? En central fråga för seminariet är om det finns en motsättning mellan hållbart nyttjande av fiskresursen och skydd av säl och skarv. Dag 1 ägnas åt skarv, dag 2 åt säl.
Moderator: Stefan Nyström.
Onsdag 19 oktober kl 13.00–18.00, torsdag 20 oktober kl 09.00–13.00. Webbsänds.
http://www.ksla.se/aktivitet/sal-skarv-och-fisk/

Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?
Konferens. EHEC är både en bakterie och den sjukdom den orsakar hos människor. 2010 ökade antalet smittade drastiskt i ett stort EHEC-utbrott. Människor smittas genom direkt djurkontakt, via livsmedel, vid vistelse i beteshagar och i badvatten som förorenats av avföring, men även person till person-smitta förekommer. Vad kan vi göra för att skydda oss? Vilka handlingsplaner har myndigheterna? Denna konferens på populärvetenskaplig nivå vänder sig till alla som vill veta mer om EHEC.
Moderator: Marie-Louise Danielsson-Tham.
Tisdag 25 oktober kl 10.00–17.00. Webbsänds.
http://www.ksla.se/aktivitet/har-ehec-bakterien-kommit-for-att-stanna/

Sveriges roll I Europas energipussel
Konferens. Sverige har genom sin skog, utbyggda skogsindustri och vattenkraft goda förutsättningar för förnybar energi. Förnybar energi svarar för ca 46 % av Sveriges totala energianvändning – Europas högsta andel.
Politiska beslut om energiskatter på fossila bränslen, koldioxidavgifter och elcertifikat har gjort det ekonomiskt intressant att investera i förnybar energiproduktion.
Men hur ser det ut framöver? Här behandlar vi Sveriges produktions- och exportmöjligeter av fasta biobränslen, biodrivmedel och förnybar el. Försäljning av svensk teknik och kunskap kan också visa sig vara intressant. En dag fylld av framtidsbilder för förnybar energi!
Onsdag 26 oktober kl 10.00–16.30. Webbsänds.
http://www.ksla.se/aktivitet/sveriges-roll-i-europas-energipussel/

Hjärtligt välkommen till KSLA på Drottninggatan 95 B i Stockholm!

Fler kommande aktiviteter finns på vår hemsida www.ksla.se

 

Att se på KSLA webbsändningar – live och i efterhand

1. Surfa in på http://video.stv.se

2. Logga in
Längst uppe till höger via Log in
Användarnamn: ksla
Lösenord: ksla

3. Välj visningstyp: live eller i efterhand
Längst uppe till vänster under View Conferences
Väl Live för att se pågående seminarium/konferens
Välj Recorded för att se inspelning i efterhand

4. Problem?
Uppe till höger, klicka på Preferences
En bit ned på Preferences-sidan, klicka på Recheck properties
Det hjälper i de flesta fall.

Detta är vår standardinloggning. I vissa fall, i samarbete med annan arrangör, använder vi någon annan leverantör. Det meddelas då på vår hemsida www.ksla.se

 

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.