Skip to main content

Följ seminariet "Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren" via web onsdag 13 oktober kl 09.30!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 16:15 CEST

Följ seminariet "Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren" via webben onsdag 13 oktober kl 09.30.

http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62f3

Username: ksla
Password: KunglSLA

Välkommen!

***************************************************

Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren
– veterinära strategier för djurskyddet i Sverige

Seminarium på KSLA den 13 oktober 2010 kl 9.30–12.30

Gott djurskydd är en grundbult i svensk djurhållning. Svenska lagar på området hör till de strängaste i världen. Djurskyddet har i många sammanhang blivit en symbolfråga – hanteringen och utformningen kan ofta inte ifrågasättas.

Det negativa mediafokus som grisproduktionen råkade ut för i slutet av förra året klargjorde att ansvaret inte bara är lantbrukarnas utan också lagstiftarnas, tillsynsmyndigheternas och förädlingsindustrins.

Här blickar vi framåt och behandlar de strategier som ska gälla för livsmedelsproducerande djur i Sverige. Hur ska riskhanteringen ske? Efter vilka principer ska tillsynen utföras? Hur ska det veterinära ledarskapet utövas?

Mer info: 

http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2391&t=

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera